Пробни завршни испит за ученике VIII разреда

 

Пробни завршни испит за ученике осмог разреда реализован је у петак 24. марта 2023. године и у суботу 25. марта 2023. године у складу са Правилником Министарства просвете.
У данима пред пробни завршни испит на Наставничком већу су сви запослени  упознати са Правилником као и са видео упутствима добијеним из Школске управе, како би предвиђене процедуре применили приликом реализације пробног завршног испита.
У циљу што боље припреме, у недељи пред пробни завршни испит одржани су, у свечаној сали наше школе, заједнички састанци свих ученика са директором школе, одељењским старешинама и стручном службом и одржан је заједнички родитељски састанак.
Од велике је важности да се поступа у складу са предвиђеним процедурама, имајући у виду да ће искуство стечено у реализацији пробног завршног испита бити од важности за утврђивање коначне процедуре која ће се примењивати на завршном испиту.