Пројекат „Подршка ЕУ Србији у управљању миграцијама – МАДАД 2“

       Наша школа, од ове школске године, реализује још један изузетно значајан пројекат под називом „Додатна подршка ученицима мигрантима“. Општи циљ пројекта је помоћ у укључивању ученика миграната у квалитетан образовни систем Републике Србије.

       Пет наставника наше школе сваке суботе одлази у прихватни центар „Крњача“, где реализују додатне часове подршке, са циљем да деци мигрантима олакшају савладавање градива и лакше укључивање у наш образовни систем. Оснаживањем ученика миграната и развијањем њихових психосоцијалних вештина, желимо да ова деца развију позитиван однос према средини у којој се налазе, пронађу своје начине да се изборе са лошим искуствима и превазиђу културолошке разлике. Такође, желимо да укључимо ученике наше школе у овај процес заједничком реализацијом различитих радионица, представа, презентација, спортских такмичења и да развијемо позитиван однос ка различитим културама, кроз остваривање шире културне размене. Развијање осетљивости и емпатије према другима помоћи ће и нашим, и ученицима мигрантима, да превазиђу сопствена уверења и стекну виши ниво толеранције.

       У суботу, 30.3.2019. године, реализовали смо прву, од предвиђене три посете ученика миграната нашој школи. Упознавање наше школе и услова рада, дружење и заједничка радионица са темом различитости земаља, обичаја и култура, допринели су да ова посета оствари свој циљ, који се сагледава кроз равијање интеркултуралности и културној размени.

      Тим за реализацију овог пројекта чине Добрица Синђелић, директор школе и координатор пројекта, Данијела Апостоловић, професор историје и координатор пројекта у школи, Љиљана Кнежевић, професор разредне наставе, Мирјана Јашић, професор разредне наставе, Сања Соколов, професор математике и Златана Ђорђевић, професор физике.

Данијела Апостоловић,
координатор пројекта у школи