Пројекат „Самовредновањем унапређујемо квалитет – софтвер за школе у Србији“

 

Наша школа је била у пилот пројекту за есДневник, а са тим искуством управо смо ангажовани и да будемо у пилот пројекту прављења софтвера за самовредновање. Координатор  школског тима за смовредновање је Драгана Младеновић, школски логопед, а администратор за овај пилот пројекат је Ивана Михајловић наставница технике и технологије. Оне су присуствовале онлајн обуци путем Зум платформе 11. јануара 2024. године, а затим су детаљно  представиле софтвер и кораке које треба предузети на нивоу наше школе, односно сваки наставник појединачно.  Администратор Ивана Михајловић је у софтвер унела податке за све наставнике наше школе, тако да наставници могу да почну са вредновањем.  Школе треба да заврше са вредновањем до 10. фебруара, а до тада је планирано да 30. јануара 2024. године, координатор тима за самовредновање Драгана Младеновић присуствује раду групе која координира унапређење софтвера.  Софтвер за самовредновање је настао у оквиру пројекта „Самовредновањем унапређујемо квалитет – софтвер за школе у Србији“ у реализацији  Министарства просвете, Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања, ЦИП – Центра за интерактивну педагогију,  уз подршку Дечије фондације „Песталоци“. Школе бирају области за самовредновање у односу на свој План као и у односу на смернице Министарства просвете ( Подршка ученицима и Етос) Тестирање софтвера има за циљ прикупљање података за даље планирање на нивоу школа као и прикупљање повратних информација од школа за унапређење самог софтвера; Администраторима и наставницима биће доступна видео упутства за коришћење софтвера и техничка подршка тима ЦИП центра. Такође овај софтвер користиће се и као алат самовредновања у оквиру пројекта „Учимо сви заједно“.

Skip to content