Пројекат „Спорт у школе“ у ОШ „Свети Сава“ у Врчину

Пројекат  „Спорт у школе“ у  ОШ „Свети Сава“ у Врчину

Основна школа „Свети Сава“  у Врчину, укључила се у пројекат Савеза за школски спорт Србије – „Спорт у школе“

 Часове тренинга и рад са децом  ће спроводити  професор физичког васпитања Милош Танић, а у оквиру ваннаставних школских спортских активности.

 Свечаном обележавању почетка реализације овог пројекта присуствовали су: директор ОШ „Свети Сава“ – Добрица Синђелић, председник Органа управљања ОШ „Свети Сава“ – Ненад Ђорић,  испред Савеза за школски спорт Србије – Драган Гојковић, Слободан Чичановић и Борислав Станковић; члан Општинског већа задужен за спорт – Миодраг Ракић  и председник општине Гроцка Зоран Марков.

 По недавно спроведеном истраживању  само половина ученика основних школа се бави рекреацијом три пута недељно. Од ученика који се баве физичком активношћу, око 40% њих то ради у спортским клубовима, што представља удар на родитељски буџет. Као главне разлоге небављења рекреативним вежбањем ученици су навели  непостојање навике, недостатак времена, недостатак финансијких средстава и непостојање услова за укључивање у неки облик вежбања у близини становања. Ово оставља значајне негативе последице по здравље нације, које се огледа у проблемима гојазности, равних табана, деформитета кичменог стуба и слично

Темпо и начин живота деце, који подразумевају много времена која деца проведу  у седењу – у школи, испред компјутера или телевизора, узрокују неправилан раст и развој деце. Поред тога, због лоше економске ситуације и недостатка времена, све мање родитеља деци може да обезбеди адекватно бављење физичком активношћу. И поред великих напора које државни органи улажу у ову област која је годинама била занемаривана, још увек нема довољно адекватних терена и полигона доступних свима.  За осмишљавање програма који би задовољио потребе деце, индикативно је да ученици највише воле да упражњавају физичко вежбање у друштву својих вршњака

 Претходно наведени подаци јасно указују на потребу да се ученицима понуди интересантан и мотивишући програм физичког вежбања, у периоду када имају слободног времена, бесплатно, у близини становања и такав да ће се реализовати у друштву њихових вршњака. Наравно, неопходан је стручни приступ, у складу са важећим законским нормама.

 Идеја Спорта у школе“  је да деци пружи управо то.