Тема радионице: Алексеј фон Јавленски, портрет

Техника: уљани пастел

Јавленски је био један од предводника покрета експресиониста и припадник уметничке групе „Плави јахачи“. Његови портрети су нам помогли да видимо како изгледа кад је уметников фокус на психолошкој представи портрета. Портрети које он ствара желе да нам прикаже емотивни свет модела, онај свет дубоко сакривен иза појавног и голом оку видљивог.

Портрет у ликовној уметности заузима значајно место, поред пејзажа је једна од омиљених сликарских тема. Сам портрет је приказ одређене личности (човека), он нам показује како је неко изгледао у физичком смислу. ово није једина улога портрета, он приказује нешто изузетно важно, а то су психолошке и емотивне особине личности која је портретисана.

Инспирација за ову радионицу на којој смо се бавили портретима био је руски сликар Алексеј Георгијевич Јавленски, познатији као Алексеј фон Јавленски.

Мика Ловре

Љубинкиа Вагић