Радови на реконструкцији објекта у Рамницама 2020/21. године

1. Пројекат „Радови на реконструкцији објекта у Рамницама“

У оквиру овог пројекта урађено је:

1. Рушење и демонтажа (скидање постојећег црепа са кровова, скидање постојећих летви са кровова, демонтажа олучних хоризонтала, демонтажа олучних вертикала, демонтажа лимених опшивки калканских зидова и демонтажа дрвене ламперије са стрехе)

2. Зидарски радови (малтерисање димњака)

3. Тесарски радови (преглед и санација дела кровне конструкције, набавка и постављање дашчане подлоге преко кровне конструкције, летвисање крова летвама 3×3 cm, паралелно са роговима, преко дашчане оплате, за стварање ваздушног простора испод покривача, летвисање крова летвама 3×5 cm, на размаку од 32 cm за покривање фалцованим црепом, заштитни премаз дрвених елемената крова)

4. Покривачки радови (набавка и постављање фалцованог црепа

5. Изолатерски радови (постављање паропропусне водонепропусне кровне фолије)

6. Суво-монтажни радови (опшивање стрехе аквапанелима)

7. Лимарски радови (уградња олучних хоризонтала, уградња олучних вертикала, опшивање калканских зидова, опшивање димњака, уградња снегобрана)     

Захваљујући овом пројекту зграда овог издвојеног одељења је након 42 године некоришћења отргнута од заборава, пропадања и прокишњавања.

У плану је наставак радова који обухвата комплетну замену мокрих чворова и уређење ентеријера како би објекат могао да се користи за васпитно-образовни рад. Требало би изградити ограду око кошаркашког игралишта дужине 25 m и висине 4 m како би се уклонила стара ограда која је нестабилна и може да угрози безбедност ученика.