САЈAМ ОБРАЗОВАЊА „ПРОНАЂИ ПРАВИ ПУТ ДО ЖЕЉЕНЕ ШКОЛЕ“

САЈAМ ОБРАЗОВАЊА „ПРОНАЂИ ПРАВИ ПУТ ДО ЖЕЉЕНЕ ШКОЛЕ“ одржан је 25. априла 2014. године у трајању од 10 до 16 часова у Великој сали општине Гроцка. Организатор је била наша школа, која је менторска школа за општину Гроцка у оквиру пројекта Професионална оријентација у Србији, под вођством директора школе и Тима за професионалну оријентацију, а уз помоћ и подршку Градске општине Гроцка и Канцеларије за младе.

Слика 1

Желели смо да омогућимо ученицима да се што боље информишу о свему што би могло да буде од пресудне важности за њихово предстојеће опредељење за наставак школовања и задовољство својим избором. Сматрамо да смо у томе успели јер се на Сајму успешно представила двадесет једна средња стручна школа, међу којима су биле и две приватне школе и две школе погодне за наставак школовања ученика који основну школу похађају по инклузивном програму. Представиле су се:

1. ЗУБОТЕХНИЧКА ШКОЛА
2. ТЕХНИЧКА ШКОЛА ГСП
3. МАШИНСКА ШКОЛА „РАДОЈЕ ДАКИЋ“
4. ШКОЛА ЗА БРОДАРСТВО; БРОДОГРАДЊУ И ХИДРОГРАДЊУ
5. ТЕХНОАРТ БЕОГРАД-ШКОЛА ЗА МАШИНСТВО И УМЕТНИЧКЕ ЗАНАТЕ
6. ШКОЛА ЗА ДИЗАЈН ТЕКСТИЛА
7. ГРАЂЕВИНСКА ШКОЛА
8. ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА ШКОЛА „СТАРИ ГРАД“
9. СРЕДЊА ШКОЛА, ГРОЦКА
10.УГОСТИТЕЉСКО-ТУРИСТИЧКА ШКОЛА
11.ТЕХНИЧКА ШКОЛА „ДРВО АРТ“
12. СПЕЦИЈАЛНА ШКОЛА „ДУШКО ДУГАЛИЋ“
13. ФАРМАЦЕУТСКО – ФИЗИОТЕРАПЕУТСКА ШКОЛА
14. ГЕОЛОШКА И ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКА ШКОЛА „МИЛУТИН МИЛАНКОВИЋ“
15. ШКОЛА ЗА НЕГУ ЛЕПОТЕ
16. ЖЕЛЕЗНИЧКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА
17. СРЕДЊА ЗАНАТСКА ШКОЛА
18. СРЕДЊА ТЕХНИЧКА ПТТ ШКОЛА
19.ТЕХНИЧКА ШКОЛА ЗА ДИЗАЈН КОЖЕ
20. ШКОЛА ЗА МЕДЕЦИНУ И ЕСТЕТИКУ ШКОЛЕСТ
21. ПРИВАТНА ГИМНАЗИЈА „МИЛЕНА ПАВЛОВИЋ БАРИЛИ“

Сајам је био добро посећен од стране ученика основних школа са територије Општине Гроцка које су о његовом одржавању обавештене путем имејла, плаката и флајера, a унапред су обавештене и о терминима групних посета. Флајери су подељени свим ученицима, а поред обавештења садржавали су и стихове из три награђене песме у оквиру ликовно-литерарног конкурса „Решио сам нећу крити кад порастем ја ћу бити…“, које су спојене у једну нову целину.

Многа се деца у себи моле
кад одрасту да раде шта воле.
Кад порастем шта ћу бити?
Морам добро размислити

Кад нацртам кућу, зграду
уживам у своме раду.
Чак и собу када средим
пожелим кров да преуредим
Одлучила сам нећу крити
кад порастем ја ћу сликар бити.
Сликаћу и цртаћу слике свога краја
од децембра све до шаренога маја

А ја вам кажем насмејана лица,
желим да будем учитељица.
Много волим да учим ђаке
и то највише ђаке прваке.

Кад порастем можда
ништа од овога нећу бити,
али једно знам и нећу крити
ја ћу добар човек бити.

Били су изложени и ликовни радови који су учествовали на овом конкурсу

Слика 2

О посећености Сајма и доброј презентацији средњих школа сведоче наше фотографије

Skip to content