Библиотекарска секција

Како је посао библиотекара свеобухватан и разнолик, тако је и број чланова секције неограничен и ученици на тај начин учествују у целокупном животу школе. Библиотекарска секција наше школе већ има нове чланове, ученике петог разреда.

 Сваки почетак школске године носи и велики број техничке документације  коју је потребно припемити и благовремено доставити одељењским старешинама.

Као чланови  библиотекарске секције Биљана Стевановић и Амалија Свичевић  су учествовале у овој активности.