Стручно усавршавање наставника наше школе

12. 01. 2019. године, у просторијама Основне школе „Милоје Васић“ у Калуђерици одржан је семинар „Ванучионичке активности у дигиталном окружењу“ Аутори семинара су професори са Учитељског факултета у Београду, Сања Благданић и Мирослава Ристић.

Главни циљ овог семинара је да се подигне ниво дигиталних компетенција наставника за креирање и дидактичко-методичку трансформацију (дигиталних) садржаја који се изучавају у ванучионичком окружењу као и то да се што више подстакну активности деце на отвореном током наставе и у породичном окружењу.

Кроз овај семинар наставници су оспособљени да процене и изаберу доступне дигиталне садржаје који су примерени за реализацију ванучионичких активности (мобилне апликације, веб алате и дигиталне игре) и да их прилагоде раду у конкретним условима (узраст деце, окружење школе). Наставници су научили како да осмисле и креирају сопствене дигиталне садржаје који су примерени за реализацију ванучионичких активности (помоћу QR кодова, Google мапа и веб алата).

Нашу школу су представљали наставници разредне наставе: Радица Костадиновић, Драгана Гајић, Милена Јанковић и Милан Сантрач.

Skip to content