Стучно усавршавање наставника наше школе

Стучно усавршавање наставника наше школе

14. 4. 2018. године, у просторијама Завода за уџбенике, одржан је семинар „Уџбеник у функцији развоја техника учења ученика и припремању за целоживотно учење“. Општи циљ овог акредитованог програма је оснаживање наставника за коришћење уџбеника у наставном процесу ради унапређивања техника успешног учења и њихово оспособљавање за самостално и целоживотно учење. Такође, наставници су упознати са стандардима квалитета уџбеника и функционалним техникама учења. Нашу школу представљали су професори разредне наставе – Милан Сантрач, Љиљана Кнежевић, Слађана Вагић и професор српског језика и књижевности Слађана Д. Вагић. У пријатном амбијенту наставници неколико школа су имали прилику да размене мишљења и искуства и усвоје нека нова сазнања и методе учења коме тежи савремени образовни систем и које су се у пракси показале као најефектније. Примарни циљ овог семинара је оспособљеност ученика и наставника за коришћење штампаних и електронских уџбеника. Између осталог, учесници су имали задатак да на мотивишући начин презентују начин упознавања ученика са уџбеником на почетку школске године, у чему су наши наставници показали ненадмашну креативност и умеће, као и снагу тимског духа.