Tорба из Неготина!!!

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ЕКСКУРЗИЈЕ УЧЕНИКА СЕДМОГ И ОСМОГ РАЗРЕДА

Екскурзија ученика седмог и осмог разреда реализована је 9. и 10. октобра 2018. године.

Путни правац: Врчин – Смедерево – Сребрно језеро – Голубац – Лепенски вир – Кладово – Неготин – Зајечар – Гамзиград – Параћин – Врчин

На екскурзију је путовало 99 ученика и 5 наставника.

Сви циљеви екскурзије успешно су савладани. Ученици су имали прилику да непосредно упознају различите појаве и односе у природној и друштвеној средини, културно наслеђе и привредна достигнућа која су у вези са делатношћу школе. Екскурзија је имала за циљ да код ученика развије позитиван однос према националним, културним и естетским вредностима, навикама и здравим стиловима живота.
Путовање је почело у 8 сати ујутру вожњом до Смедерева, где смо обишли чувену тврђаву, другу српску средњовековну престоницу на обали Дунава, коју је деспот Ђурађ Бранковић подигао на почетку своје владавине, а затим настављено пут Сребрног језера, бисера великоградишке регије, некада рукавца Дунава а данас једног од најлепших језера у Србији. После одмора у прелепом амбијенту језера, пут смо наставили ка Лепенском виру, уз панорамско разгледање средњовековне тврђаве Голубац, споменика културе од изузетног значаја, која се налази на десној обали Дунава код уласка у Ђердапску клисуру. По доласку на археолошки локалитет Лепенски вир, ученици су се упознали са једним од највећих и најзначајнијих мезолитских и неолитских археолошких налазишта, које датира из старијег каменог доба. Путовање смо наставили према Кладову, уз упознавање ученика са Националним парком Ђердап, који се налази на самој граници са Румунијом, а чији природни феномен представља Ђердапска клисура, најдужа и највећа клисура пробојница у Европи. Посебан утисак на ученике оставила је посета хидроцентралама „Ђердап I“ и „Ђердап II“, највећих произвођача хидроелектричне енергије у југоисточној Европи, приликом које смо обишли бродске преводнице, постројења и турбина. У осам сати увече стигли смо у хотел „Inex“ у Неготину, где смо имали вечеру, дискотеку и ноћење.
Други дан, након доручка, обишли смо Неготин и упознали се са његовим културно – историјским знаменитостима, родном кућом Стевана Мокрањца, кућом хајдук Вељка Петровића и посетили Музеј Крајине. После ручка, путовање смо наставили ка археолошком локалитету „Гамзиград“, и обишли Феликс Ромулијану, царску палату из римског доба која представља праву ризницу античких мозаика из раног IV века од којих преовладавају мозаици са позлатом. После одмора, пут смо наставили ка Врчину преко Параћина, и стигли испред школе око 21 сат.