Ученици наше школе у посети позоришту – позориште је потребно свима!

 

Годишњим планом рада  Основне школе „ Свети Сава “ у Врчину за школску 2022/23.год. предвиђени су разноврсни едукативни садржаји које ученици могу да реализују ван учионице: посете позоришту, биоскопу, излети, екскурзије, полудневни излети, посете музеју, зоо врту, заштићеном природном станишту и многе друге.

Позориште је универзално средство за развој и васпитање детета. У жељи да љубав према позоришној уметности и уметности уопште, сачувамо и развијамо код ученика, a да одлазак у позориште и гледање позоришних представа постане део  живота сваког ученика, у уторак 28. фебруара 2023. године, ученици су у пратњи својих одељењских старешина посетили „Академију 28“ у Београду и гледали представу „Ко море прља има да надрља“. Ова представа је велики пројекат потпомогнут од стране Министарства културе Републике Србије,  у организацији „Беоарс БМ“ из Београда.

Позориште развија интелигенцију, дечју креативност, али је и моћно средство за развој емпатије. Дете развија естетску перцепцију, развија креативни потенцијал, почиње да разуме уметност, појављује се интересовање за културу и књижевност.

Осим задовољства које су доживели, уживајући у представи, код ученика је настављен рад на развијању естетичке компетенције и одговорног односа према околини.

Гледајући представу, ученици су могли да препознају естетичке елементе у различитим контекстима. Лепо је детету од малих ногу усађивати праве вредности, учити га шта је уметност и култура. Деца су, гледајући позоришну представу, кроз забаву доживела магију позоришне уметности. Дечје представе увек поред забаве  и разоноде носе важне поруке и уче децу шта значи бити добар, правичан, поштен, вредан…

Позориште упознаје дете са правилима и нормама понашања у друштву. Боравак у позоришту, као и гледање позоришне представе, допринело је јачању културних навика, усвајању и поштовању позоришног бонтона. У позоришту деца уче да се правилно одевају, понашају, изражавају емоције, дисциплину и самоконтролу. Ученици  су пажљиво пратили представу, пристојно се понашали све време боравка у позоришту, али и у аутобусу.