„Учимо сви заједно“ – „Хоризонтално учење у школи“

 

Састанак је одржан 19.10.2023. од 13 до 14 часова.

Предавачи: Олга Лакићевић и Весна Златаревић

Састанку су присуствовали наставници из наше школе:

  1. Мирјана Јашић
  2. Ана Синђелић
  3. Љиљана Кнежевић
  4. Данијела Апостоловић
  5. Златана Ђорђевић
  6. Маја Маринковић
  7. Јелена Милосављевић
  8. Александра Бојанић
  9. Сузана Рајић
  10. Драгана Младеновић

Поред наших наставника састанку су присуствовали и наставници из школа које су такође укључене у пројекат „ Учимо сви заједно“: ОШ „8. октобар“, Власотинце, ОШ „Јован Јовановић Змај“, Свилајнац, Основна и средња школа са домом ученика „Петро Кузмјак“, Руски Крстур и Биотехнолошка школа „Шуматовац“, Алексинац.

На састанку смо имали прилику да са колегиницама и колегама разменимо мишљења и практична искуства, као и теорију из различитих перспектива. Да  подстакнемо њихово  разумевање  на нов начин, односно да изградимо заједничка знања, вештине и вредности као основу за унапређивање квалитета праксе. Подсетили смо се шта значи рефлексивна пракса, односно колико је важно континуирано самоанализирање и самопраћење. Истакли смо важност индентификовања и бележења примера добре праксе, као и важност анализе и спремности за размену и прихватање различитих мишљења.

Закључак састанка је да је за унапређивање квалитета праксе од велике важности непрестан и континуирани професионални развој, а хоризонтално учење је један од сјајних начин да се у томе и остваримо.

 

 

У Врчину                                                                                                                          Извештај сачинила:

19.10.2023.г                                                                                                                     Драгана Младеновић

Стручни сарадник логопед

Skip to content