УГЛЕДНИ ЧАС – ЊУТНОВИ ЗАКОНИ МЕХАНИКЕ

     У петак, 29.11.2019. одржан је угледни час из физике, у 7/3 разреду, са наставном јединицом ,,Њутнови закони механике“. Час је одржала Златана Ђорђевић, наставник физике.

     Циљ часа био је упознавање ученика са примерима из свакодневног живота применом Њутнових закона механике.

На часу су коришћени различити извори информација и физичке справе као што су динамометар, куглице различитих маса , тегови различитих маса, подлоге од различитог материјала, али и повезивање сопственог знања са новим. Ученици су имали могућност да на очигледним примерима из свакодневног живота примене Њутнове законе механике. Посебаност и специфичност овог часа допринела је ученицима веома интересантна апаратура за проверу Другог Њутновог закона.

       Настава физике осавремењена је увођењем најновијег мултимедијалног едукативног система (МЕДИС), који нуди велики избор интерактивних вежби из области хемије, физике, биологије и екологије, а све захваљујући напорима које је директор школе, Добрица Синђелић, уложио како би се  увела  најсавременија  наставна средства у нашу школу. На тај начин ученици ефикасније и функционалније уче, а часови постају занимљивији. Нашој деци се пружа могућност да у  склопу  школског образовања стекну знања на начине на  које до сада нису имали прилику. Пре тачно две године МЕДИС, један, свакако, вишекорисни систем, заузео је завидно место у наставном процесу. Часу су присуствовали: Ана Матејић – педагог, колегинице: Ивана Брашанчевић,Љиљана Кнежевић и Јелена Вукчевић.

 

                                                                          Љиљана Кнежевић, проф. разредне наставе