Упознај Србију да би је више волео/ла

Ученици оба одељења трећака учествовали су у реализацији новог вида учења и рада- Ученици предавачи- који смо увели ове године. Корелацијом предмета свет око нас и пројектне наставе ученици су говорили о градовима,рекама,планинама бањама, језерима Србије. Поред усменог излагања користили су  паное и презентације како би ближе представили лепоте Србије. Час је реализован у свечаној сали,користили су микрофон што је био посебан доживљај , а све уз помоћ Снежане Теофиловић наше библиотекарке која нам је била подршка,

Учитељице

Драгана Гајић

Гордана Апостоловић

Библиотекарка

Снежана Теофиловић