Креативна радионица за време зимског распуста у ОШ „ Свети Сава“

 Циљ радионице је да подстиче и развија индивидуалне склоности и способности талентоване и заинтересоване деце у области ликовног и еколошког стваралаштва.

Креативна радионица омогућава развој способности да се прераде чулни утисци и интегришу визуелна искуства у повезане целине средствима ликовног израза.Развија се еколошка свест, негује се брижљив и економичан однос према материјалним вредностима .

Планираним активностима оплемењује се и подстиче природна склоност детета да стваралачи изрази и уобличи своје искуство.Општи циљ активности је да су екологија и уметност саставни део личности детета у одрастању.

 Учесници радионице ће се еколошки едуковати и оспособити за умешно руковање и искоришћавање постојећих употребљених предмета   у  стваралачка дела :осликавање старих флаша,израда држача за оловке,  израда новогодишњих украса од старог картона,израда граничника за књиге…..

 Задатак ових активности је оспособљавање да се на креативан начин искористе ствари, искоришћени предмети, као и материјал за рециклажу у стварању предмета нове употребне вредности.Брижљив и економичан однос према материјалним стварима у циљу увиђања повезаности понашања сваког појединца са оним што се догађа у његовом окружењу, како у насељу, тако и у природи. Усвајање става према природи да сви наши поступци имају одређене последице у ужој и широј средини у којој живимо.

 

 

Слика 1Време трајања радионице : 12.01.  до 16.01.2015.  од 10.00 до 12.30 часова

Место : ОШ „ Свети Сава“, Врчин.

Водитељ радионице: Ана Матејић,педагог

Контакт за пријаву: Снежана Теофиловић