ЗАЈЕДНИЧКИ РОДИТЕЉСКИ САСТАНАК ЗА УЧЕНИКЕ I до IV РАЗРЕДА

У оквиру сарадње са родитељима у свечаној сали наше школе одржан је заједнички родитељски састанак у четвртак 04. 05. 2017. године у 17:30 за родитеље ученика првог и другог разреда и у 18:30 за родитеље ученика трећег и четвртог разреда. Директор школе Добрица Синђелић је говорио о актуелним унапређењима у школи, а кроз различите теме подршке родитељима и ученицима представили су се школски психолог Мирјана Терзић, школски педагог Ана Матејић, школски логопед Драгана Младеновић и школски библиотекар Снежана Теофиловић. Састанку су присуствовале и све одељењске старешине као и учитељи који раде у продуженом боравку школе.
Досадашња сарадња са родитељима ученика је била на веома задовољавајућем нивоу, а свака новина доводи до побољшања и бољих резултата, па ћемо са оваквим активностима и наставти у наредном периоду.