ПОСЕТА ПОЗОРИШТУ „ПАН ТЕАТАР“ У БЕОГРАДУ

            Ученици од 1. до 4. разреда посетили су 24.11.2017. год. позориште  „Пан Театар“  у Београду. Гледали су представу „Љубав као магија“ – лепу причу о срећи и покретачкој снази коју љубав има.

Посета позоришту планирана је Школским програмом и Годишњим планом рада школе и представља рад на оставиравању постављених циљева – неговање позитивних социјалних односа међу ученицима, развијање љубави према драмској уметности, развијање критичког става према естетским вредностима, развијање маште и креативности, итд. Уз одговарајући текст представе и одличну глумачку екипу овог позоришта ученицима се представа изузетно допала.

 

 

 

Skip to content