ДО УСПЕХА ЗАЈЕДНО

ЗАЈЕДНИЧКИ СУСРЕТ ДИРЕКТОРА,
КООРДИНТОРА И РЕАЛИЗАТОРА ПРОЈЕКТА „ ДО УСПЕХА ЗАЈЕДНО“

Сусрет директора, стручних сарадника, наставника физичког васпитања и студената волонтера са представницима Министарства просвете, науке и технолошког развоја и представницима ОЕБС-а одржан је 5. децембра 2017. године. Осмочасовна обука окупила је све стручне учеснике пројекта из четири регионална центра : Новог Сада, Ниша, Крагујеваца и Београда- Врчина. Размена искуства у реализацији пројектних активности, као и упознавање и усавршавање из области психологије и педагогије свакако ће допринети још бољем образовно-васпитном раду у нашој школи.

Школски координатор пројекта „ До успеха заједно“
Ана Матејић, педагог