Чишћење учионица

УРЕЂЕЊЕ УЧИОНИЦА

 

Један од здравих стилова живота свакако јесте и боравак у чистим и уредним просторијама. Наши ученици бораве у савремено опремљеној и модерној школи. О чистоћи просторија брине особље које је задужено за то. Али и ученици воле своје учионице и одржавају их уредним. Зато је, на нивоу школе, од 1. до 8.разреда организована акција чишћења учионица и ученици су јој се радо одазвали. Овај пример наших ученика говори и о значају тимског рада, а наравно подразумева и уживање у сређивању ентеријера, о схватању његовог значаја за здраво и срећно одрастање.