„Дани европске баштине 2016“ у ОШ „Свети Сава“ у Врчину

У оквиру манифестације „Дани европске баштине“ у ОШ „Свети Сава“ у Врчину одржана су разноврсна предавања и радионице за децу са темом „Културно наслеђе и заједнице – како живети с наслеђем“. У периоду од 27. 09. до 29. 09. 2016. ученици су имали  прилику да сазнају нешто више о култури и идентитету свог, али и других народа. У питању су били археолошки, историјски, ликовни и музички садржаји:

  1. „Музички времеплов музички инструменти из археолошких и музеолошких збирки и музеја у Србији“

Предавање о музичким инструментима  пронађеним на археолошким ископавањима широм Србије, а који се налазе у Музиејима и музејским депоима наше земље, реализовано је сагледавањем историјско – археолошких контекста са етномузиколошким приступом класификације нађених инструмената. Дат је преглед историјског континуитета култура и народа који су живели на овом простору, а који су оставили у наслеђе део своје културе и допринели развоју културних добара у нашој земљи.

  1. Колаж у Београду“

Ликовнo предавање  и радионица „Колаж у Београду“ базирала се на изради колажа и асамблажа који су инспирисани мотивима Београда. Пре свега архитектуром која је доказ постојања различитих култура  које су се смењивале кроз векове, као и мотивима  свакодневног урбаног милионског града и догађања у њему, а који нуди неограничену  инспирацију  сваком уметнику.

  1. „Креативност, идентитет, културно памћење“

Деца су била у прилици да се упуте у основне елементе српске традиционалне културе путем предавања о српском језику и његовим специфичностима, као и разним облицима српске традиционалне културе и уметности уопште – српски фолклор, са акцентом на народним обичајима, српска народна музика у ширем смислу, народно певање и народна игра. Традиционално народно певање и народне игре представљају само део богате културне баштине нашег народа, а такве творевине имају значајно место у науци, култури и уметности наше земље.

Програм је  реализовала  организација „Србија Глобал Арт Тим“:

Мила Ђачић, мастер етномузикологије, проф. музичке културе у ОШ „Свети Сава“ у Врчину;

Марија Ракић Ловрић, мастер етномузикологије, проф.музичке културе у ОШ „Бановић Страхиња“,

Марина Митрић, дипломирани дизајнер текстила, проф.ликовне културе у ОШ „Свети Сава” у Врчину;

Милена Васиљевић, дипломирани археолог,

уз значајан допринос  Добрице Синђелића, директора ОШ  „Свети Сава“ у Врчину.