Едукација ученика ОШ „Свети Сава“ у Врчину у оквиру Програма

„Подизање енергетске ефикасности и употреба обновљивих извора енергије“

У понедељак, 3. октобра 2016. године, у оквиру Програма „Подизање енергетске ефикасности и употреба обновљивих извора енергије“ који спроводи Град Београд и Секретаријат за енергетику, организована је едукација ученика V, VI, VII и VIII разреда.

 Програм је реализован кроз предавања на тему „Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије“, преко којих је ученицима претстављен појам и значај ЕЕ и ОИЕ, уз коришћење Power Point презентације и кратких илустрованих видео материјала.

Кроз интерактиван разговор, приближена им је употреба енергије и њена уштеда у свакодневном животу и домаћинству, као и могућност употребе обновљивизх извора енергије.

Циљ програма је подизање свести код школске популације о неопходности промене лоших навика, промовисање културе рационалног коришћења енергије и коришћење обновљивих извора енергије. Посебан нагласак је и на уштеди енергије у домаћинству.

Презентацијама је присуствовало укупно 274 ученика.

Координатор у реализацији ове активности у нашој школи била је наставница историје Данијела Николић.