ИНИЦИЈАЛНО ТЕСТИРАЊЕ УЧЕНИКА 8. РАЗРЕДА

 

Иницијално тестирање ученика 8. разреда поводом припреме за полагање завршног испита на крају 8. разреда одржано је у нашој школи 24. и 25.04.2015. год. Тестирање из математике одржано је 24.04. а из српског језика и групе предмета који чине комбиновани тест (хемија, физика, биологија, географија и историја) одржано је 25.04.2015. год. Тим за реализацију тестирања чинили су директор школе Добрица Синђелић, секретар Илинка Маринковић, психолог Мирјана Терзић и педагог Михајло Антић. Потпуној и успешној реализацији допринели су: одељењске старешине ученика 8. разреда, дежурни наставници, и као прегледачи – наставници српског језика, математике, хемије, физике, биологије, географије и историје. Циљ иницијалног тестирања је пре свега да се ученици психолошки припреме за процес полагања завршног испита. Иницијално тестирање, такође, пружа могућност ученицима да стекну увид у своје тренутно знање, да би у наредном периоду надоместили евентуалне недостатке у учењу и више се потрудили како би на завршном испиту остварили што боље резултате.

 

Skip to content