Календар уписа у средње школе за шк.2017/18. годину

КАЛЕНДАР АКТИВНОСТИ
ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЗАВРШНОГ ИСПИТА
ЗА ШКОЛСКУ 2016/2017. ГОДИНУ
И УПИСА УЧЕНИКА У СРЕДЊУ ШКОЛУ 2017/2018. ГОДИНУ

Пријављивање кандидата за пријемни испит
(детаљније обавештење у средњим школама које спроводе пријемни испит)
петак-субота-недеља-понедељак 12-15.05.
од 9-14 ч
Пријављивање ванредних ученика – старијих од 17 година за пријемни испит
(детаљније обавештење у школским управама)
петак и понедељак 12. и 15.05.
од 9-14 ч
Пријемни испити за одељења у школама у којима се део наставе остварује на страном језику субота 27.05.
10 ч
Пријемни испити у музичким школама субота 01.06.
од 10 ч
Пријемни испити у  балетским школама четвртак-петак-субота 01.06-03.06.
од 10 ч
Пријемни испити у уметничким школама ликовне области петак-субота-недеља 02.06-04.06.
од 9-12 и 14-17 ч
Пријемни испит у Математичкој гимназији и математичким одељењима субота 03.06.
од 10-12 ч
Пријемни испит за ученике са посебним способностима за физику (математика/физика) и пријемни испит за обдарене ученике у рачунарској гимназији (математика) недеља 04.06.
10-12 ч испит из математике,
14-16 ч испит из физике
Пријемни испит у филолошким гимназијама и филолошким одељењима субота-недеља. 03.06-04.06.
10-12 ч
Пријављивање ученика и подношење спортске документације у Спортској гимназији субота-недеља. 03.06-04.06.
од 9-14 ч
Пријављивање, у школским управама, ванредних ученика старијих од 17 година за упис у средњу школу понедељак – петак 29.05-09.06.
Прелиминарни резултати пријемног испита у математичким и филолошким одељењима, одељењима за ученике са посебним способностима за физику и одељењима за обдарене ученике у рачунарској гимназији среда 07.06.
до 8 ч
Прелиминарни резултати пријемног испита у уметничким и музичким школама четвртак 08.06.
до 8 ч
Подношење и решавање евентуалних жалби ученика на резултате пријемног испита (детаљније обавештење у средњим школама које спроводе пријемни испит) четвртак 08.06.
од 8-16 ч
Коначни резултати пријемних испита (детаљније обавештење у средњим школама које спроводе пријемни испит) петак 09.06.
до 12 ч
Завршни испит – тест из српског (матерњег) језика среда 14.06.
од 9-11 ч
Завршни испит – тест из математике четвртак 15.06.
од 9-11 ч
Завршни испит – комбиновани тест петак 16.06.
од 9-11 ч
 Провера склоности за упис ученика у 7. разред за програм основног образовања ученика обдарених за математику субота  17.06.
у 12 ч 
Прелиминарни резултати завршног испита на нивоу школе недеља 18.06.
до 8 ч
Пријем и решавање жалби ученика на резултате завршног испита у основним школама понедељак 19.06.
од 8 до 16 ч
Пријем и решавање жалби ученика на резултате завршног испита у окружним уписним комисијама уторак 20.06.
од 8 до 16 ч
Објављивање коначних резултата завршног испита петак 23.06.
до 8 ч
Упис у музичке и балетске школе петак 23.06.
до 16 ч
Попуњавање и предаја листе жеља у основној школи и унос у базу података субота и недеља 24. и 25.06.
од 8 до 15 ч
Провера листе жеља од стране ученика у основним школама четвртак 29.06.
од 8 ч
Пријем жалби ученика на изражене жеље и уношење исправки четвртак 29.06.
од 8 до 15 ч
Објављивање званичних резултата расподеле по школама и образовним профилима у основним и средњим школама понедељак 03.07.
од 8 ч
Објављивање преосталих слободних места за упис у другом кругу понедељак 03.07.
до 20 ч
Упис ученика у средње школе – први уписни круг, осим за упис у музичке и балетске школе уторак и среда 04. и 05.07.
Попуњавање и предаја листе жеља за други уписни круг уторак 04.07.
од 8 до 15 ч
Објављивање преосталих слободних места после другог уписног круга петак 07.07.
до 8 ч
Објављивање коначног распореда ученика по школама у другом уписном кругу петак 07.07.
до 8 ч
Упис ученика у средње школе – други уписни круг, осим за упис у музичке и балетске школе петак 07.07.
од 8 до 15 ч
Skip to content