НАСТАВА НА ДАЉИНУ – ПРАЋЕЊЕ НАПРЕДОВАЊА И ВРЕДНОВАЊЕ ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА

Како се вреднује рад ученика? Праћење и оцењивање ученика у условима остваривања наставе на даљину. Шта је формативно праћење и оцењивање и зашто је важно? На ова, као и на многа друга, питања одговоре можете прочитати у следећем тексту:

Формативно вредновање