Учење на даљину

Драги ученици, родитељи, колеге  хвала свима што сте уложили велики напор да се успостави квалитетно учење на даљину.

Прве недеље ванредног стања сви ученици су пратили наставу преко РТС-а канала 3. Целокупно наставно особље школе се потрудило да обезбеди и додатну подршку и комуникацију са ученицима.

Додатну подршку, и пружање помоћи остварујемо помоћу facebook, messenger, viber, електронске поште, sms…

Формиране су вибер групе по одељењима, како би ученици добили правовремене информације. Формирано је 26 одељењских мејлова, где ученици заједно са родитељима преузимају наставни материјал.

На овај начин се прати реализација нставних активности, подстичу ученици за рад, пружа подршка. Сви наставници, стручни сарадници и ја увек имамо приступ мејлу.

Такође је формирано планирање на гуглу диску – платформи, како би се пратила оптерећеност ученика, а сви наставници имали увид у васпитно-образовни рад.

На гугл платформи формирани су документи који омогућавају доступност  и правовременост информација:

  • табела присуства ученика на даљину,
  • недељно планирање,
  • одељења са мејлинг листом…

Једино заједничким снагама можемо да остваримо циљ.

У Врчину                                                                                                                                                                                                                                                                                      Директор школе

23.03.2020.                                                                                                                                                                                                                                                                              Добрица Синђелић

Skip to content