ОТВОРЕНИ ДАН 2014/2015. год.

О Т В О Р Е Н И     Д А Н

 

Поштовани родитељи и старатељи,  обавештавамо Вас о могућности  да присуствујете образовно – васпитном раду школе, у оквиру Отвореног дана школе.

 

Заинтересовани  родитељи треба да се јаве секретару  школе ради договора према следећим упутствима:

 

 1. Пријава – 7 дана пре термина Отвореног дана школе.
 2. Један родитељ може да се пријави за праћење једног часа како би сви заинтересовани добили прилику да учествују.
 3. Педагошки колегијум одобрава пријаве водећи рачуна о равномерној посећености часова.
 4. Долазак пре почетка часа и присуство током свих 45 минута.
 5. Родитељи не смеју да користе мобилни телефон за време часа.
 6. Није могуће присуствовати писменим задацима, контролним вежбама и проверама знања ради заштите права сваког ученика.
 7. Родитељи својим присуством не ремете рад учитеља / предметног наставника, не коментаришу и немају компетенцију стручне процене часа.
 8. Родитељ се укључује у активности током часа само ако је и на начин на који је учитељ / предметни наставник  то предвидео.
 9. Разговор по свим осталим питањима води се искључиво у термину за посете одељењском старешини или предметном наставнику.
 10. Обавезно попунити анкетни листић након часа.

 

 

 

 

            О  Т  В  О  Р  Е  Н  И      Д  А  Н

 

Планирано време реализације

 

 

 

                                I  –  IV   pазред      

 

 Месец

 

        

         Дан и датум

  

                Предмет

Септембар

Понедељак

 1. септембар 2014.г.

Српски језик

Октобар

Уторак

 1. октобар 2014.г.

Математика

Новембар

17 – 21. новембар 2014.г.

Свет око нас

Природа и друштво

Децембар

08 – 12. децембар 2014.г.

Ликовно васпитање

Јануар

20 – 23. јануар 2015.г.

Музичка култура

Фебруар

23 – 27. фебруар 2015.г.

Физичко васпитање

Март

16 – 20. март 2015.г.

Веронаука

Грађанско

Април

20 – 24. април 2015.г.

Енглески језик

Мај

11 – 15. мај 2015.г.

Изборни предмет

Јун

01 – 05. јун 2015.г.

Час одељењског старешине

 

 

 

 

О т в о р е н и   д а н

V  – VIII  разред

22 – 26. септембар 2014.г. (пре подне)

 

 

НАСТАВНИК

ПРЕДМЕТ

РАЗРЕД И ОДЕЉЕЊЕ

РЕДНИ БРОЈ ЧАСА

ДАН

Сунчица Ђорђевић

Српски језик

VI – 2

1.

ПОНЕДЕЉАК

Марија Старчевић

Српски језик

VIII – 2

1.

ПОНЕДЕЉАК

Јелена Лепен

Српски језик

VI – 1

3.

ПОНЕДЕЉАК

Горица Апостоловић

Енглески језик

VII – 1

2.

ПОНЕДЕЉАК

Милена Петровић

Енглески језик

VI-1

5.

УТОРАК

Марина Митрић

Ликовна култура

V – 3

4.

УТОРАК

VI– 1

4.

СРЕДА

Мила Ђачић

Музичка култура

VI – 2

4.

ПОНЕДЕЉАК

VI– 3

5.

УТОРАК

Данијела Николић

Историја

VII – 3

2.

ЧЕТВРТАК

V – 2

2.

СРЕДА

Никола Љешњак

Географија

VII – 2

3.

СРЕДА

Борислав Светозаревић

Географија

V – 1

6.

УТОРАК

Златана Ђорђевић

Физика

VI-2

3.

ПОНЕДЕЉАК

Горица Милошевић

Математика

VIII – 1

2.

ПОНЕДЕЉАК

Сања  Соколов

Математика

VIII – 2

2.

УТОРАК

Јелена Миливојевић

Математика

VI – 3

2.

ПОНЕДЕЉАК

Јелена Вукчевић

Биологија

V – 3

1.

ПОНЕДЕЉАК

Наташа Бунгур

Биологија

VII – 1

4.

УТОРАК

Милица Максимовић

Хемија

VII – 3

5.

СРЕДА

Милан Јерковић

Физичко васпитање

V – 3

2.

ПОНЕДЕЉАК

Александра Бојанић

Физичко васпитање

VI – 3

1.

ПОНЕДЕЉАК

Ранка  Ступар

Немачки језик

VI – 1

5.

ПОНЕДЕЉАК

Душица Марковић

Немачки језик

V – 1

4.

ПОНЕДЕЉАК

Александра Гајачки

Немачки језик

V – 3

2.

УТОРАК

Душан Петровић

Веронаука

VIII – 2

3.

ПОНЕДЕЉАК

VIII – 1

4.

ПОНЕДЕЉАК

Зоран Стојадиновић

Техничко и информатичко образовање

VIII – 3

1.

 

ЧЕТВРТАК

Ивана Брашанчевић

Техничко и информатичко образовање

VI – 3

3.

 

ЧЕТВРТАК

 

 

 

 

 

 

 

О т в о р е н и   д а н

V  – VIII  разред

27 – 31.  октобар  2014.г. (после подне)

 

 

НАСТАВНИК

ПРЕДМЕТ

РАЗРЕД И ОДЕЉЕЊЕ

РЕДНИ БРОЈ ЧАСА

ДАН

Сунчица Ђорђевић

Српски језик

V – 2

2.

ПОНЕДЕЉАК

Марија Старчевић

Српски језик

V – 3

5.

СРЕДА

Јелена Лепен

Српски језик

VIII – 2

4.

ЧЕТВРТАК

Горица Апостоловић

Енглески језик

V – 1

3.

ПОНЕДЕЉАК

Милена Петровић

Енглески језик

VI-2

6.

УТОРАК

Марина Митрић

Ликовна култура

VIII – 3

1.

СРЕДА

V – 2

3.

ПЕТАК

Мила Ђачић

Музичка култура

VII – 3

1.

СРЕДА

V – 1

2.

СРЕДА

Данијела Николић

Историја

V – 3

4.

ПОНЕДЕЉАК

VI – 1

1.

ПОНЕДЕЉАК

Никола Љешњак

Географија

VIII – 3

2.

УТОРАК

Борислав Светозаревић

Географија

V – 2

5.

УТОРАК

Златана Ђорђевић

Физика

VI-2

3.

ПОНЕДЕЉАК

Горица Милошевић

Математика

VII – 2

3.

ПОНЕДЕЉАК

Сања  Соколов

Математика

VI – 2

4.

СРЕДА

Јелена Миливојевић

Математика

VII – 3

3.

СРЕДА

Јелена Вукчевић

Биологија

VII – 2

6.

ПОНЕДЕЉАК

Наташа Бунгур

Биологија

V – 1

5.

УТОРАК

Милица Максимовић

Хемија

VII – 2

5.

ПОНЕДЕЉАК

Милан Јерковић

Физичко васпитање

VIII – 1

3.

ПОНЕДЕЉАК

Александра Бојанић

Физичко васпитање

VIII – 2

2.

ПОНЕДЕЉАК

Ранка  Ступар

Немачки језик

VI – 2

2.

ПОНЕДЕЉАК

Душица Марковић

Немачки језик

V – 2

6.

ПОНЕДЕЉАК

Александра Гајачки

Немачки језик

V – 3

2.

УТОРАК

Душан Петровић

Веронаука

VIII – 1

4.

ПОНЕДЕЉАК

VIII – 3

5.

ПОНЕДЕЉАК

Зоран Стојадиновић

Техничко и информатичко образовање

VII – 3

1.

ПОНЕДЕЉАК

Ивана Брашанчевић

Техничко и информатичко образовање

VIII – 2

1.

ЧЕТВРТАК

 

 

 

 

 

 

О т в о р е н и   д а н

V  – VIII  разред

17 – 21.  новембар 2014.г. (пре подне)

 

 

НАСТАВНИК

ПРЕДМЕТ

РАЗРЕД И ОДЕЉЕЊЕ

РЕДНИ БРОЈ ЧАСА

ДАН

Сунчица Ђорђевић

Српски језик

VII – 2

3.

ПЕТАК

Марија Старчевић

Српски језик

VIII – 2

1.

УТОРАК

Јелена Лепен

Српски језик

VII – 1

2.

УТОРАК

Горица Апостоловић

Енглески језик

V – 2

1.

ПОНЕДЕЉАК

Милена Петровић

Енглески језик

VI-3

4.

УТОРАК

Марина Митрић

Ликовна култура

VI – 3

5.

СРЕДА

VIII – 2

3.

ЧЕТВРТАК

Мила Ђачић

Музичка култура

VIII – 3

1.

СРЕДА

VII – 3

2.

СРЕДА

Данијела Николић

Историја

V – 1

5.

ЧЕТВРТАК

VI – 3

6.

ЧЕТВРТАК

Никола Љешњак

Географија

V – 3

2.

ЧЕТВРТАК

Борислав Светозаревић

Географија

V – 1

6.

УТОРАК

Златана Ђорђевић

Физика

VI-1

1.

УТОРАК

VI-3

2.

СРЕДА

Горица Милошевић

Математика

VII – 1

1.

ПОНЕДЕЉАК

Сања  Соколов

Математика

VI – 1

2.

СРЕДА

Јелена Миливојевић

Математика

VIII – 3

3.

ЧЕТВРТАК

Јелена Вукчевић

Биологија

VI – 3

3.

ПОНЕДЕЉАК

Наташа Бунгур

Биологија

V – 1

5.

ПЕТАК

Милица Максимовић

Хемија

VIII – 1

1.

ПОНЕДЕЉАК

Милан Јерковић

Физичко васпитање

VII – 3

4.

ПОНЕДЕЉАК

Александра Бојанић

Физичко васпитање

V – 2

3.

ПОНЕДЕЉАК

Ранка  Ступар

Немачки језик

VI – 3

4.

СРЕДА

Душица Марковић

Немачки језик

V – 2

5.

ЧЕТВРТАК

Александра Гајачки

Немачки језик

V – 3

2.

УТОРАК

Душан Петровић

Веронаука

V – 1

1.

ЧЕТВРТАК

V – 2

2.

ЧЕТВРТАК

Зоран Стојадиновић

Техничко и информатичко образовање

VII – 2

1.

УТОРАК

Ивана Брашанчевић

Техничко и информатичко образовање

VI – 2

2.

СРЕДА

 

 

 

 

 

 

О т в о р е н и   д а н

V  – VIII  разред

08 – 12.  децембар  2014.г. (после подне)

 

 

НАСТАВНИК

ПРЕДМЕТ

РАЗРЕД И ОДЕЉЕЊЕ

РЕДНИ БРОЈ ЧАСА

ДАН

Сунчица Ђорђевић

Српски језик

VIII – 3

2.

ЧЕТВРТАК

Марија Старчевић

Српски језик

VIII – 2

1.

УТОРАК

Јелена Лепен

Српски језик

VII – 3

4.

ПЕТАК

Горица Апостоловић

Енглески језик

VII – 2

2.

УТОРАК

Милена Петровић

Енглески језик

VI-1

3.

ЧЕТВРТАК

Марина Митрић

Ликовна култура

VI – 3

5.

СРЕДА

V – 1

4.

ПОНЕДЕЉАК

Мила Ђачић

Музичка култура

V – 3

5.

ЧЕТВРТАК

VII – 2

6.

ЧЕТВРТАК

Данијела Николић

Историја

VII – 1

5.

ПОНЕДЕЉАК

Никола Љешњак

Географија

VI – 2

6.

ПЕТАК

Борислав Светозаревић

Географија

V – 2

5.

УТОРАК

Златана Ђорђевић

Физика

VII-1

3.

УТОРАК

VII-2

1.

СРЕДА

Горица Милошевић

Математика

V – 2

2.

УТОРАК

Сања  Соколов

Математика

V – 3

1.

УТОРАК

Јелена Миливојевић

Математика

VI – 3

5.

ЧЕТВРТАК

Јелена Вукчевић

Биологија

VIII – 2

2.

СРЕДА

Наташа Бунгур

Биологија

VII – 1

6.

ПЕТАК

Милица Максимовић

Хемија

VIII – 2

6.

СРЕДА

Милан Јерковић

Физичко васпитање

VIII – 3

5.

ПОНЕДЕЉАК

Александра Бојанић

Физичко васпитање

VI – 1

4.

ПОНЕДЕЉАК

Ранка  Ступар

Немачки језик

VII – 2

5.

УТОРАК

Душица Марковић

Немачки језик

V – 1

6.

ЧЕТВРТАК

Александра Гајачки

Немачки језик

V – 3

2.

УТОРАК

Душан Петровић

Веронаука

VI – 2

1.

ПЕТАК

VII – 1

2.

ПЕТАК

Зоран Стојадиновић

Техничко и информатичко образовање

VII – 1

1.

СРЕДА

Ивана Брашанчевић

Техничко и информатичко образовање

VI – 1

4.

ПЕТАК

 

 

 

 

 

 

О т в о р е н и   д а н

V  – VIII  разред

19 – 23.  јануар 2015.г. (после подне)

 

 

НАСТАВНИК

ПРЕДМЕТ

РАЗРЕД И ОДЕЉЕЊЕ

РЕДНИ БРОЈ ЧАСА

ДАН

Сунчица Ђорђевић

Српски језик

V – 2

3.

УТОРАК

Марија Старчевић

Српски језик

V – 1

2.

УТОРАК

Јелена Лепен

Српски језик

VI – 1

4.

УТОРАК

Горица Апостоловић

Енглески језик

V – 3

5.

СРЕДА

Милена Петровић

Енглески језик

VI-2

5.

ЧЕТВРТАК

Марина Митрић

Ликовна култура

V – 2

3.

ПЕТАК

VII – 2

6.

ПЕТАК

Мила Ђачић

Музичка култура

V – 1

2.

ПЕТАК

VII – 1

4.

ПЕТАК

Данијела Николић

Историја

VII – 2

4.

ПЕТАК

Никола Љешњак

Географија

VII – 1

6.

СРЕДА

Борислав Светозаревић

Географија

V – 1

6.

УТОРАК

Златана Ђорђевић

Физика

VII-3

5.

ЧЕТВРТАК

Горица Милошевић

Математика

VIII – 1

3.

УТОРАК

Сања  Соколов

Математика

V – 1

3.

СРЕДА

Јелена Миливојевић

Математика

VII – 3

3.

СРЕДА

Јелена Вукчевић

Биологија

VIII – 1

1.

УТОРАК

VII – 3

6.

УТОРАК

Наташа Бунгур

Биологија

VII – 1

4.

УТОРАК

Милица Максимовић

Хемија

VIII – 3

6.

УТОРАК

Милан Јерковић

Физичко васпитање

VI – 2

2.

УТОРАК

Александра Бојанић

Физичко васпитање

V – 2

1.

УТОРАК

Ранка  Ступар

Немачки језик

VII – 3

3.

УТОРАК

Душица Марковић

Немачки језик

V – 2

5.

ЧЕТВРТАК

Александра Гајачки

Немачки језик

V – 3

2.

УТОРАК

Душан Петровић

Веронаука

VI – 2

1.

ПЕТАК

VII – 1

2.

ПЕТАК

Зоран Стојадиновић

Техничко и информатичко образовање

VI – 2

3.

СРЕДА

Ивана Брашанчевић

Техничко и информатичко образовање

VI – 2

2.

СРЕДА

 

 

 

 

 

 

О т в о р е н и   д а н

V  – VIII  разред

23 – 27.  фебруар 2015.г. (пре подне)

 

 

НАСТАВНИК

ПРЕДМЕТ

РАЗРЕД И ОДЕЉЕЊЕ

РЕДНИ БРОЈ ЧАСА

ДАН

Сунчица Ђорђевић

Српски језик

VI – 2

5.

УТОРАК

Марија Старчевић

Српски језик

VIII – 1

4.

УТОРАК

Јелена Лепен

Српски језик

VI – 3

1.

ЧЕТВРТАК

Горица Апостоловић

Енглески језик

VII – 3

6.

СРЕДА

Милена Петровић

Енглески језик

VI-3

2.

ЧЕТВРТАК

Марина Митрић

Ликовна култура

VIII – 1

4.

ЧЕТВРТАК

Мила Ђачић

Музичка култура

VIII – 3

5.

ПЕТАК

Данијела Николић

Историја

VII – 3

2.

ПОНЕДЕЉАК

Никола Љешњак

Географија

VIII – 2

5.

ПОНЕДЕЉАК

Борислав Светозаревић

Географија

V – 2

5.

УТОРАК

Златана Ђорђевић

Физика

VIII-1

VIII-2

5.

6.

УТОРАК

УТОРАК

Горица Милошевић

Математика

VII – 1

1.

ПОНЕДЕЉАК

Сања  Соколов

Математика

VIII – 2

2.

УТОРАК

Јелена Миливојевић

Математика

VIII – 3

1.

СРЕДА

Јелена Вукчевић

Биологија

VI – 2

5.

ПЕТАК

Наташа Бунгур

Биологија

V – 1

5.

ПЕТАК

Милица Максимовић

Хемија

VII – 1

5.

УТОРАК

Милан Јерковић

Физичко васпитање

V – 1

1.

УТОРАК

Александра Бојанић

Физичко васпитање

V – 2

6.

ЧЕТВРТАК

Ранка  Ступар

Немачки језик

VI – 1

5.

ПОНЕДЕЉАК

Душица Марковић

Немачки језик

V – 1

4.

ПОНЕДЕЉАК

Александра Гајачки

Немачки језик

V – 3

2.

УТОРАК

Душан Петровић

Веронаука

V – 3

4.

ПЕТАК

VII – 3

5.

ПЕТАК

Зоран Стојадиновић

Техничко и информатичко образовање

VI – 3

4.

ЧЕТВРТАК

Ивана Брашанчевић

Техничко и информатичко образовање

VI – 3

3.

ЧЕТВРТАК

 

 

 

 

О т в о р е н и   д а н

V  – VIII  разред

16 – 20.  март 2015.г. (после подне)

 

 

НАСТАВНИК

ПРЕДМЕТ

РАЗРЕД И ОДЕЉЕЊЕ

РЕДНИ БРОЈ ЧАСА

ДАН

Сунчица Ђорђевић

Српски језик

VII – 2

4.

ЧЕТВРТАК

Марија Старчевић

Српски језик

V – 3

3.

УТОРАК

Јелена Лепен

Српски језик

VII – 1

2.

УТОРАК

Горица Апостоловић

Енглески језик

VII – 2

1.

ЧЕТВРТАК

Милена Петровић

Енглески језик

VI – 1

5.

УТОРАК

Марина Митрић

Ликовна култура

VII – 1

5.

ЧЕТВРТАК

Мила Ђачић

Музичка култура

VI – 2

5.

ПЕТАК

Данијела Николић

Историја

VIII – 1

1.

ЧЕТВРТАК

Никола Љешњак

Географија

VIII – 1

4.

СРЕДА

Борислав Светозаревић

Географија

V – 1

6.

УТОРАК

Златана Ђорђевић

Физика

VIII-3

6.

ПЕТАК

Горица Милошевић

Математика

VII – 2

3.

ПОНЕДЕЉАК

Сања  Соколов

Математика

VI – 2

4.

СРЕДА

Јелена Миливојевић

Математика

VI – 3

2.

ПОНЕДЕЉАК

Јелена Вукчевић

Биологија

VI – 1

6.

ЧЕТВРТАК

Наташа Бунгур

Биологија

VII-1

6.

ПЕТАК

Милица Максимовић

Хемија

VII – 3

5.

СРЕДА

Милан Јерковић

Физичко васпитање

VI – 2

2.

УТОРАК

Александра Бојанић

Физичко васпитање

VI – 1

2.

ПЕТАК

Ранка  Ступар

Немачки језик

VIII – 3

1.

ПОНЕДЕЉАК

Душица Марковић

Немачки језик

V – 1

6.

ЧЕТВРТАК

Александра Гајачки

Немачки језик

V – 3

2.

УТОРАК

Душан Петровић

Веронаука

VI – 1

6.

ПЕТАК

Зоран Стојадиновић

Техничко и информатичко образовање

VI – 1

5.

ПЕТАК

Ивана Брашанчевић

Техничко и информатичко образовање

VI – 1

4.

ПЕТАК

 

 

 

 

 

 

 

 

О т в о р е н и   д а н

V  – VIII  разред

20 – 24.  април  2015.г. (пре подне)

 

 

НАСТАВНИК

ПРЕДМЕТ

РАЗРЕД И ОДЕЉЕЊЕ

РЕДНИ БРОЈ ЧАСА

ДАН

Сунчица Ђорђевић

Српски језик

VIII – 3

3.

ПОНЕДЕЉАК

Марија Старчевић

Српски језик

VIII – 2

1.

УТОРАК

Јелена Лепен

Српски језик

VII – 3

4.

ПЕТАК

Горица Апостоловић

Енглески језик

VIII – 1

3.

СРЕДА

Милена Петровић

Енглески језик

VI-2

6.

УТОРАК

Марина Митрић

Ликовна култура

VII – 3

2.

СРЕДА

Мила Ђачић

Музичка култура

VI – 1

5.

ПОНЕДЕЉАК

Данијела Николић

Историја

VIII – 2

3.

СРЕДА

Никола Љешњак

Географија

VI – 3

5.

ПЕТАК

Борислав Светозаревић

Географија

V – 2

5.

ПЕТАК

Златана Ђорђевић

Физика

VI-2

3.

ПОНЕДЕЉАК

Горица Милошевић

Математика

V – 2

4.

ПОНЕДЕЉАК

Сања  Соколов

Математика

VI – 1

2.

СРЕДА

Јелена Миливојевић

Математика

VII – 3

3.

СРЕДА

Јелена Вукчевић

Биологија

VIII – 3

4.

ПЕТАК

Наташа Бунгур

Биологија

VII – 1

4.

УТОРАК

Милица Максимовић

Хемија

VIII – 2

5.

ПОНЕДЕЉАК

Милан Јерковић

Физичко васпитање

VIII – 3

3.

УТОРАК

Александра Бојанић

Физичко васпитање

VI – 3

4.

ПЕТАК

Ранка  Ступар

Немачки језик

VIII – 2

4.

УТОРАК

Душица Марковић

Немачки језик

V – 2

6.

ПОНЕДЕЉАК

Александра Гајачки

Немачки језик

V – 3

2.

УТОРАК

Душан Петровић

Веронаука

VI – 3

6.

ПОНЕДЕЉАК

Зоран Стојадиновић

Техничко и информатичко образовање

V – 1

4.

УТОРАК

Ивана Брашанчевић

Техничко и информатичко образовање

V – 3

2.

ПЕТАК

 

 

 

 

 

 

 

 

О т в о р е н и   д а н

V  – VIII  разред

11 – 15.  мај  2015.г. (после подне)

 

 

НАСТАВНИК

ПРЕДМЕТ

РАЗРЕД И ОДЕЉЕЊЕ

РЕДНИ БРОЈ ЧАСА

ДАН

Сунчица Ђорђевић

Српски језик

V – 2

2.

ПОНЕДЕЉАК

Марија Старчевић

Српски језик

VIII – 1

4.

УТОРАК

Јелена Лепен

Српски језик

VI – 1

2.

ЧЕТВРТАК

Горица Апостоловић

Енглески језик

VIII – 3

1.

УТОРАК

Милена Петровић

Енглески језик

VI-3

4.

УТОРАК

Марина Митрић

Ликовна култура

VI – 2

5.

ПЕТАК

Мила Ђачић

Музичка култура

V – 3

6.

УТОРАК

Данијела Николић

Историја

VII – 1

5.

ПОНЕДЕЉАК

Никола Љешњак

Географија

VII – 3

5.

УТОРАК

Борислав Светозаревић

Географија

V – 1

6.

ЧЕТВРТАК

Златана Ђорђевић

Физика

VI-2

3.

ПОНЕДЕЉАК

Горица Милошевић

Математика

VII – 1

1.

ПОНЕДЕЉАК

Сања  Соколов

Математика

V – 3

1.

УТОРАК

Јелена Миливојевић

Математика

VIII – 3

2.

СРЕДА

Јелена Вукчевић

Биологија

V – 2

5.

ПОНЕДЕЉАК

Наташа Бунгур

Биологија

V – 1

5.

УТОРАК

Милица Максимовић

Хемија

VIII – 1

1.

ПОНЕДЕЉАК

Милан Јерковић

Физичко васпитање

V – 3

2.

СРЕДА

Александра Бојанић

Физичко васпитање

VIII – 2

1.

СРЕДА

Ранка  Ступар

Немачки језик

VIII – 1

2.

ЧЕТВРТАК

Душица Марковић

Немачки језик

V – 1

6.

ЧЕТВРТАК

Александра Гајачки

Немачки језик

V – 3

2.

УТОРАК

Душан Петровић

Веронаука

V – 1

1.

ЧЕТВРТАК

Зоран Стојадиновић

Техничко и информатичко образовање

V – 2

5.

СРЕДА

Ивана Брашанчевић

Техничко и информатичко образовање

V – 2

4.

СРЕДА

 

 

 

 

 

 

 

О т в о р е н и   д а н

V  – VIII  разред

01 – 05.  јун  2015.г. (пре подне)

 

 

НАСТАВНИК

ПРЕДМЕТ

РАЗРЕД И ОДЕЉЕЊЕ

РЕДНИ БРОЈ ЧАСА

ДАН

Сунчица Ђорђевић

Српски језик

VII – 2

1.

УТОРАК

Марија Старчевић

Српски језик

V – 3

3.

УТОРАК

Јелена Лепен

Српски језик

VII – 1

2.

УТОРАК

Горица Апостоловић

Енглески језик

V – 1

1.

СРЕДА

Милена Петровић

Енглески језик

VI – 2

5.

ЧЕТВРТАК

Марина Митрић

Ликовна култура

V – 3

6.

УТОРАК

Мила Ђачић

Музичка култура

V – 1

2.

ПЕТАК

Данијела Николић

Историја

V – 1

5.

ЧЕТВРТАК

V – 2

2.

СРЕДА

V – 3

4.

ПОНЕДЕЉАК

Никола Љешњак

Географија

VI – 1

4.

ЧЕТВРТАК

Борислав Светозаревић

Географија

V – 2

5.

УТОРАК

Златана Ђорђевић

Физика

VI-1

1.

УТОРАК

Горица Милошевић

Математика

V – 2

4.

ПОНЕДЕЉАК

Сања  Соколов

Математика

V – 1

3.

СРЕДА

Јелена Миливојевић

Математика

VI – 3

2.

ПОНЕДЕЉАК

Јелена Вукчевић

Биологија

V – 3

1.

ПОНЕДЕЉАК

Наташа Бунгур

Биологија

VII – 1

4.

УТОРАК

Милица Максимовић

Хемија

VII – 1

5.

УТОРАК

Милан Јерковић

Физичко васпитање

V – 1

4.

СРЕДА

Александра Бојанић

Физичко васпитање

VII – 2

2.

СРЕДА

Ранка  Ступар

Немачки језик

VII – 1

3.

ПОНЕДЕЉАК

Душица Марковић

Немачки језик

V – 1

4.

ПОНЕДЕЉАК

Александра Гајачки

Немачки језик

V – 3

2.

УТОРАК

Душан Петровић

Веронаука

VII – 2

2.

ЧЕТВРТАК

Зоран Стојадиновић

Техничко и информатичко образовање

V – 3

3.

ПЕТАК

Ивана Брашанчевић

Техничко и информатичко образовање

V – 1

3.

УТОРАК