Полазак у средњу школу

Одабир и упис средње школе је заиста велика и значајна одлука! За многе је  то и одабир будућег занимања. Зато је важно направити добар избор. Одлука о томе коју средњу школу уписати није нешто преко чега треба олако прећи, али ни нешто због чега ђаци треба да паниче.

Осим што би требало тежити што бољем школском успеху (јер део бодова за упис у средњу школу чини и збир просека на крају шестог, седмог и осмог разреда, који се помножи са 4), неопходно је и добро спремити српски језик и математику за полагање. Важно je постићи што бољи успех у осмом разреду и квалитетно се припремити за малу матуру, како би било могуће остварити своја интересовања и склоности кроз избор средње школе. Већи број поена подразумева и шире могућности избора То значи благовремено набавити тестове, направити план, прилагодити технике учења и сл.

Треба се информисати које све средње школе постоје као и који су профили и смерови у оквиру тих школа. У томе ученицима помаже „Конкурс за упис у средње школе” у којем су наведене све средње школе у Србији и сви образовни профили који се у њима изучавају.Ђаци би требало да погледају које им могућности нуде средње школе и издвоје оне које им делују најпривлачније.Треба размислити и о томе које могућности за даље школовање или запослење нуди свака од њих Нпр. уз љубав и склоност према физици и астрономији лакше је, рецимо, пронаћи запослење као професор физике него као астрофизичар. Ко воли хемију и добро му иде тај предмет, може да размисли о профилу фармацеутски техничар будући да је реч о образовном профилу који је тражен већ неколико година

За нека занимања постоје и здравствена ограничења, па и то треба узети у обзир када се одлучује о потенцијалном будућем занимању.

Оно што је најважније при избору средње  школе је усклађивање интересовања и могућности, склоности и способности! Сваки ученик који има дилему, требало би да се обрати школском психологу, ради професионалне оријентације и саветовања.

Неке од најчешћих замки у које ученик може да упадне су: „Уписаћу школу коју ми кажу родитељи“ Наравно да сваки родитељ жели свом детету најбоље, али оно мора само да донесе одлуку,  а мама и тата су ту само да га посаветују и подрже), „Уписаћу школу у коју иде већина мојих другова“ (Право пријатељство се не прекида одласком у различите школе. Времена за дружење има и после наставе и викендима.), „Уписаћу школу за коју не треба много бодова и кју могу да завршим без много напора“ (Немојте потцењивати себе, нити ићи линијом мањег отпора), „Ја сам вуковац и свеједно је у коју ћу се школу уписати“ (Није баш да су ти сви предмети ишли без потескоћа. . Нико није талентован за све. Пронађи своје интересовање), „Уписаћу најближу школу“ (Ова одлука може да буде рационална, али само ако је у складу с твојим интересовањима и могућностима. У противном, нећеш бити задовољан).

Дете коме је тешко да одлучи коју школу да упише нека размисли о следећем: које предмете у школи воли и добро му иду, у којој је ваннаставној и ваншколској активности успешан, како проводи слободно време, да ли би волео да помаже другима, да ствара нешто креативно, или да барата с конкретним подацима….

Изузетно је важно пажљиво попунити „листу жеља”, како се на њој не би нашли образовни профили који не одговарају способностима ученика, његовом здравственом стању и другим личним особинама, профили о којима се није довољно информисао, као и школе за које нема довољан број бодова

Популарне средње школе:

•          Гимназије: Деца мисле да им то пружа више могућности и одлаже одлуку о избору занимања, пошто у овом тренутку нису одлучили шта би студирали или чиме би се бавили у животу. После гимназије наставља се даље школовање, тј. студирање.

•          Стручне четворогодишње школе: најпопуларније су економске, медицинске, електротехничке, туристичке…По завршетку ових школа ученик може потражити запослење или наставити даље школовање.

•          Трогодишње школе: за ове школе нема много интересовања. Ученици са слабијим успехом греше када уписују четворогодишње смерове које тешко завршавају уместо да упишу неко од траженијих трогодишњих занимања.

Одлуку о томе коју ће средњу школу уписати, дете не може и не треба да донесе самостално. Потребна му је и  помоћ родитеља и стручних лица. Она је утолико неопходнија јер донекле тражи предвиђање. Односно, уколико дете изабере средњу стручну школу, па након тога треба да заврши још 4 године факултета, то значи да се сада размишљамо о његовом потенцијалном занимању којим ће се оно бавити тек за 8 година. Осим тога, развој технологије стално доноси нова занимања која до пре неколико година нису ни постојала.

Оптимални критеријуми за избор средње школе:

•          Интересовање, способности и жеље детета. Не можете се сасвим ослонити на дечје жеље, јер оне могу бити нерационалне и тренутне, али треба  их подржати уколико сте и сами сигурни да су “праве”.

•          Школа. Предметни наставници, школски педагог или психолог, али и целокупно школовање је добра процена способности детета,  јер је на основу досадашњих оцена и запажања наставника, као и показаних интересовања могуће одредити којим областима је дете наклоњеније.

 

•          Тестирање за професионалну оријентацију. Ипак, ово тестирање неће открити дечје способности, већ помоћи да се у оквиру њих дете “пронађе”, односно, да своје способности усмери ка одређеним занимањима.

•          Информације. Неко детету мора објаснити шта које занимање подразумева, који су уобичајени послови након завршетка одређене школе, какви су услови рада…

•          Информатор. Просветни преглед је одштампао Информатор за упис у средње школе, тј. брошуру у којој су наведени минимални и максимални број бодова који је претходних година био потребан за упис у школе Он је значајна помоћ свршеним осмацима при састављању списка жеља за наставак школовања.

Последице погрешног избора:

•          Незадовољство школом убрзо прерасте у опште назадовољство и незадовољство собом

•          Одсуство мотивације за учење

•          Отпор према занимању које школа нуди

•          Неадаптираност и немотивисаност за рад на свом будућем послу

Многи осмаци одлуку коју ће школу уписати доносе у последњем тренутку, што говори да нису сасвим сигурни, а избор школе утиче на будуће занимање.

Зато је битно да ова одлука не буде погрешна, јер је важно уживати у свом послу и са радошћу га свакодневно обављати.