ПОСЕТА БИОСКОПУ „АКАДЕМИЈА 28“

            Годишњим планом рада Основне школе ,,Свети Сава” у Врчину за школску 2018/19. годину предвиђен је одлазак ученика у биоскоп. Стручно веће за разредну наставу, уз сагласност Савета родитеља, донело је одлуку да се приступи реализацији. Ученици су гледали филм ,,Мисија Катманду – авантуре Нели и Сајмона”.