ПОСЕТА ПОЗОРИШТУ „ПАН ТЕАТАР“ У БЕОГРАДУ

Ученици од 1. до 4. разреда посетили су 25.11.2015. год. позориште  „Пан Театар“  у Београду. Гледали су представу – модерну бајку „Принцеза без зрна грашка“. Модерне бајке представљају прилагођавање драмске уметности савременим погледима на свет наших малишана – хумор на који су до сада већ навикли у свом породичном, школском и вршњачком окружењу. Посета позоришту планирана је Школским програмом и Годишњим планом рада школе и представља рад на оставиравању постављених циљева – неговање позитивних социјалних односа међу ученицима, развијање љубави према драмској уметности, развијање критичког става према естетским вредностима, развијање маште и креативности, итд. Уз одговарајући текст представе и одличну глумачку екипу овог позоришта ученицима се представа изузетно допала.

Skip to content