Позоришне представе за ученике наше школе

Годишњим планом рада Основне школе ,,Свети Сава” у Врчину за школску 2021/22.год. предвиђен је одлазак ученика у позориште, као  и гостовање позоришта нашој школи.

У жељи да љубав према позоришној уметности, и уметности уопште, сачувамо и развијамо код ученика, и да одлазак у позориште и гледање позоришних представа постане део  живота сваког ученика , позориште „Пан театар“ гостовало је  у нашој школи 15.03.2022.године. Том приликом иизведене су следеће представе: за ученике од првог до четвртог разреда изведена је представа „Авантуре Маше, Меде, Страшка и Чеде “, а за ученике од петог до осмог разреда изведена је представа „Коронирајмо“. Представе су изведене у свечаној сали наше школе.

Осим задовољства које су доживели, уживајући у представи, код ученика је настављен рад на развијању естетичке компетенције, комуникацијске и одговорног односа према околини.

Гледајући представу, ученици су могли да препознају естетичке елементе у различитим контекстима. Лепо је детету од малих ногу усађивати праве вредности, учити га шта је уметност и култура. Деца, гледајући позоришну представу, кроз забаву гледају магију позоришне уметности. Дечје представе увек поред забаве  и разоноде носе важне поруке и уче децу шта значи бити добар, правичан, поштен, вредан.

Циљ оријентације ка општим међупредметним компетенцијама и кључним компетенцијама је динамичније и ангажованије комбиновање знања, вештина и ставова. Оне су неопходне свим ученицима за лично остварење и развој, као и укључивање у друштвене токове и чине основу за целоживотно учење.