ПРЕДСТАВА ПОЗОРИШНЕ РАДИОНИЦЕ ЦЕНТРА ЗА КУЛТУРУ ГРОЦКА

ПРЕДСТАВА ПОЗОРИШНЕ РАДИОНИЦЕ ЦЕНТРА ЗА КУЛТУРУ ГРОЦКА

У сарадњи наше школе и Центра за културу Гроцка у другом полугодишту шк. 2016/17.год. у нашој школи реализован је Едукативни програм „Позоришне ствараонице“ Центра за културу Гроцка, који представља наставак успешне сарадње из првог полугодишта.
Програм је имао за циљ развијање свести о припадању групи и тимском раду код деце и њихово повезивање и укључивање у стваралаштво и креативност кроз групне и појединачне задатке.
Јавни час, тј. драмско представљање кроз обликовање сцена, одржано је 22.05.2017.год. у свечаној сали наше школе. Ученици су кроз драмски израз предстаавили песме савремених српских песника.
У публици су их подржали њихови другари, представници школе и Центра за културу Гроцка, као и родитељи и рођаци.

Skip to content