Размена уџбеника

Захваљујући одличној сарадњи коју наша школа има са родитељима наших ученика, успешно приводимо крају  још једну школску годину. Са  жељама да се оваква сарадња настави и у наредним годинама,   у просторијама школе је организовна  „Међуодељењскa разменa уџбеника“.  Ученици су, уз обавезно присуство родитеља, имали  могућност међусобне размене ИЛИ продаје уџбеника.  Ова активност је реализована у недељу 12. јуна 2016. године од 1000 до 1100 часова, у организацији проф. историје Данијеле Николић и школске библиотекарке Снежене Теофиловић.