РОДИТЕЉИ КАО ПРЕДАВАЧИ

 У васпитно-образовном раду неопходна је сарадња породице и школе. Та сарадња доводи родитеље у ситуацију која их активира на пољу интересовања за педагошку делатност, пружа им увид у рад школе. Родитељи ученика 4/2 одељења, на подстицај одељењског старешине – Гордане Апостоловић, редовно се укључују у пројекте, различите едукативне радионице и као помоћ наставнику у раду. Током овог полугодишта укључили су се и на нов начин – као едукатори деце у областима у којима су професионалци.

Слика 1Наташа Апостоловић, васпитач вртића „Лане“, преноси ученицима стечена знања из програма „Како деци олакшати учење“. На часовима одељењског старешине и физичког васпитања раде вежбе којима се постиче боља концетрација, култивисање емоција и толеранције.

Слика 2Катарина Фаркаш, професор клавира, осмислила је музички комад с певањем и играњем „Новогодишња чаролија“ у коме учествују сви ученици 4/2 одељења. Ученици уживају у заједничком музицирању, певању, покрету и дружењу са овом распеваном мамом. „Новогодишњу чаролију“ моћи ће да виде и други наши ученици.

Ово је само почетак. У другом полугодишту очекују нас нови родитељи – професионалци који ће својим образовањем и искуством проширити и обогатити дечја сазнања о свету који нас окружује.