МАПЕ УМА – „УЧИМО ДА УЧИМО“

Ученици 2/2 одељења полако се уче и обучавају у креирању и изради мапа учења. Мапе представљају начин да се пуно информација стави на један папир. Метод учења путем њих подстиче развој активног учења, ефикасан је, применљив, убрзава учење и поспешује трајност запамћеног. Кроз њих ученици у оквиру једне скице имају комплетну слику теме, приче, лекције, … Оне треба да буду подстицај за учење ученика и даљи самосталан рад у настави. Ученици ће мапе моћи да користе и током даљег школовања где ће их самостално креирати. На часу активне наставе, који је био посвећен Вуку Караџићу, уз мало маште и креативности, и што више боја и слика настале су мапе везане за тему часа српског језика. Приказивање и обједињавање до сада свега наученог на тему Вук Караџић, било је веома успешно. Мапе су све ученике подстакле на креативност, размишљање и дефинитивно представљају нов и занимљив начин учења.