СПОРТСКО-РЕКРЕАТИВНИ ДАН

СПОРТСКО-РЕКРЕАТИВНИ ДАН
Наша школа у сарадњи са спортско-рекреативним центром „Пионирски град“ 02.06.2017. год. организовала је за ученике од 1. до 4. разреда спортске игре у оквиру здравствено-рекреативног развоја ученика. Организоване су елементарне и спортске игре, традиционалне и штафетне игре, пешачке туре у природи са водичем и едукацијом о биљном и животињском свету. Ученици су имали и рекреацију по избору у забавној зони парка. Боравак у дискотеци и биоскопу чинио је друштвено-забавни део програма. Циљеви посете су остварени захваљујући комплетној реализацији планираних садржаја.