Учење на даљину даје свима подједнаку шансу

Учење на даљину даје свима подједнаку шансу

Учење на даљину се веома често користи у образовању. Са универзитета се лагано спустило на средње, основне школе, па чак и вртиће.
Образовање на даљину се реализује тако, што су наставници и ученици раздвојени, а контакт се остварује путем технологије. Учење на даљину може да буде успешно као и традиционална настава ако постоји добра интеракција између ученика и наставника.
Индивидуализација ученика је у складу са интересовањем самих ученика. Настава на даљину пружа много могућности:
– повећава се активност ученика,
– повезивање је могуће остварити са ученицима и
наставницима из других школа,
– софтвер омогућава поред вредновања знања са
наставником, и самовредновање,
– учење на даљину у комбинацији са традиционалном наставом у сваком погледу подиже квалитет наставе,
На овакав начин ученик се више стимулише за рад. Не дају му се потпуне информације већ елементи на основу којих сам треба да стигне до одређених знања.
Наши наставници у зависности од узраста, бирају активности за ученике. Садржаји нису искључиво везани за градиво. Сваком ученику су доступни наставни материјали, квизови, тестови, мотивационе игре, линкови за друга сазнања.
Кроз конференцијске часове обезбеђује се и генерацијско учење. На овакав начин је подстакнут и такмичарски дух. Оваква знања остају дуже запамћена. На овакав начин су анимирани и неактивни ученици.
Учење на даљину је за вредне, амбициозне наставнике, а и за такве ученике.
Интеракција између наставника и ученика је већа него на традиционалан начин.
Учење на даљину даје свима једнаке шансе.

У Врчину,                                                                                                                                                                                                                                                                 Директор школе
26.04.2020. године                                                                                                                                                                                                                                             Добрица Синђелић

Skip to content