Учимо једни од других

Истражујемо особине воде у кабинету за хемију

Ученици 1/1 одељења, заједно са својом учитељицом Љиљаном Кнежевић  и наставницом хемије Милицом Максимовић, били су активни учесници огледног часа који је одржан у кабинету за хемију, 06.03.2023.године. Час је био из предмета Свет око нас, а тема је била Вода. Ученици су имали прилику да на очигледним средствима,  изводећи огледе, истражују својства воде.Овакав вид очигледне наставе ученицима учвршћује знања и помаже да повежу она знања која имају.

Наша школа промовише хоризонталну размену знања, а то је да свако учи од сваког. Данас смо сви понешто научили једни од других без књиге, свеске, табле, креде..Часу су присуствовали родитељи ученика, педагошкиња Ана Матејић и наставник разредне наставе Милан Сантрач.Посебно нам је драго што смо имали посету родитеља ученика, јер овај вид сарадње сматрамо изузетно значајним фактором образовања и васпитања наших ученика.Врата наше школе увек су отворена родитељима за добронамерну сарадњу и партнерство, за ваннаставне и наставне активности, уопште, за сва дешавања у школи.

Такође нам је битан и сарданички однос који негују наставници наше школе. Хоризонтално учење или „учење једних од других“ подразумева различите видове организованог и планираног преношења знања или размену професионалних искустава између наставника у школи.Опремљеност наше школе омогућава ученицима да уче на разноврсне начине и у различитим амбијентима. Професионални развој је комплексан, дугорочан, а хоризонтално учење се никада не завршава, не мора да постоји последњи степеник. Кроз хоризонтално учење се сагледава социјална димензија професионалног развоја наставника. Омогућава лични напредак унутар наше професије. Циљ нам  је да унапредимо праксе хоризонталне размене на нивоу школе. Одлучили смо да овога пута то буду снимљени сегменти часа који ће као примери добре праксе послужити свим актерима у наставном процесу. Ова колекција ће бити употребљена у хоризонталној размени са другим колегама, како би се видело да ли овакав начин размене омогућава рефлексиван приступ сопственој наставној пракси, подстиче дељење и унапређивање добрих примера инклузивних пракси у  школи, води добијању корисних и подстичућих повратних информација колега. Реализација овог истраживања омогућиће наставницима да у креирању сегмената наставе активно разматрају и уважавају корисност својих пракси за ученике и наставни процес у целини, али да сагледају корисност хоризонталне размене у контексту професионалног усавршавања наставника.

 

 

 

 

 

 

Skip to content