ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ У НАШОЈ ШКОЛИ – БРИГА О ЉУБИМЦИМА

 

У оквиру пројекта „Учимо сви заједно“, након обуке „Ваннаставне активности по мери ученика“ коју је реализовао ЦИП (Центар за интерактивну педагогију уз подршку Министарства просвете, науке и технолошког развоја), а чија је сврха унапређивање капацитета образовно-васпитних установа за квалитетно планирање и реализацију ваннаставних активности, креираних на основу интересовања ученика, компентенција запослених и ресурса у школи и заједници, реализовали смо набавку кућних љубимаца.

Наиме, након обуке и испитивања ученика наше школе дошли смо до сазнања да је највећи број  ученика наше школе заинтересован да у свом радном окружењу и у оквиру ВНА брине о кућним љубимцима. Испитивање је обухватило 462 ученика од I-VIII разреда. Ученицима је понуђено да изаберу једну од преко 20 понуђених активности. Ученици, њих 36,6 посто су показали највеће интересовање за бригу о кућним љубимцима. Након разговора, детаљног планирања и информисања, а уз донације родитеља и ученика  I3, II3, III3 и IV3 издвојеног одељења Доња мала, набавили смо два папагаја.

Уз постојећи акваријум, просторије наше мале школе красе и пар плаво-белих папагаја. Ученици су одушевљено прихватили нове љубимце и свакодневно се брину о њима. Бринући о љубимцима, ученици ће развити компентенције за  комуникацију, сарадњу, рад са подацима и информацијама, дигиталну компентенцију, решавање проблема, одговорно учешће у демократском друштву, према здрављу и околини, предузимљивост и оријентацију према предузетништву.