Угледни час 3/2

 

Угледни час „Животне заједнице“ у 3.2 одржан је у четвртак 14. априла 2022.године.  Кроз циљеве и задатке часа:

  • развијање способности уочавања основних својстава објеката, појава и процеса у окружењу и уочавање њихове повезаности,
  • развијање  одговорног односа према себи, окружењу и уважавање других

ученици стичу нова и проширују постојећа знања о животним заједницама и значају очувања животне средине. Активност је реализована кроз школски Еразмус пројекат „Живи здраво, храни се здраво“ са циљем да код ученика наше школе развијемо свест о значају очувања животне средине и целе планете. Радом у групама  акценат је на разноврсној расподели задатака, на вршњачком учењу, а затим и на развијању еколошке свести код ученика.

Часу су присуствовале и колеге учитељице Гордана Апостоловић, Љиљана Кнежевић и Милена Јанковић, стручни сарадник Драгана Младеновић. Ученици су своје радове изложили на школским паноима.