УГЛЕДНИ ЧАС – ЧАС, МИНУТ

     У среду, 23.10.2019. одржан је угледни час из математике, у 2/1 разреду, са наставном јединицом ,,Час, минут“. Час је одржала Љиљана Кнежевић, проф. разредне наставе.

     Циљ часа био је развијање ученикове свести о појму времена и мерења времена, овладавање различитим математичким концептима, знањима и вештинама, позитивних ставова према математици, као и могућност да ученици откривају улогу и примену математике у свакодневном животу.

На часу су коришћени различити извори информација: интерактивне 3D анимације са образовним видео снимцима и задацима, слике, текст,припремљена презентација, али и повезивање сопственог знања са новим. Ученици су веома лако и брзо, кроз занимљиву причу и припремљену игрицу, уочавали различите форме временских одредница, повезујући нова знања са садржајима  из предмeта свет око нас.  Користећи савремена иновативна наставна средства настава и учење ученицима постају брз и лак, а надасве занимљив процес, а при томе вештине и капацитети рада постају очигледни, а све у циљу да помогне и олакша  учење. Посебаност и специфичност овог часа допринела је занимљива игра у завршном делу, коју је припремила колегиница Сања Соколов, професор математике од петог до осмог разреда.

 

 Веома смо поносни  што наша школа и директор школе, Добрица Синђелић, од самог почетка увођења најсавременијих наставних средстава, омогућава целокупном наставничком тиму да заједно организују и припремају  занимљиве часове на којима је присутан и велики број родитеља, разбијајући све стереотипе које сусрећемо у школском животу. На тај начин наша школа показује да је отворена је не само према иновацијаа , већ и свим добронамерним видовима сарадње са родитељима, не занемарујући стално јачање и усавршавање својих најважнијих капацитета –  наставника. Тако школа постаје непресушни храм знања, а отвореност према сарадницима само може да побољша квалитет рада. Нашој деци се пружа могућност да у  склопу  школског образовања,стекну знања на начине на  које до сада нису имали прилику, у присуству тима и наставника и родитеља.  

      Часу су присуствовали:Ана Матејић – педагог, Драгана Младеновић – логопед, колегинице: Сања Соколов, Слађана Вагић, Драгана Гајић, Златана Ђорђевић, Неда Јанићијевић, као и велики број родитеља.

 

 

                                                                          Љиљана Кнежевић, проф.разредне наставе

 

Skip to content