УГЛЕДНИ ЧАС ,,ИСТРАЖУЈЕМО ВОДУ”

У среду 29.05.2019. одржан је угледни час из Света око нас са наставном јединицом ,,ИСТРАЖУЈЕМО ВОДУ”. Час је одржала Љиљана Кнежевић уз асистенцију наставнице физике Златане Ђорђевић.

Циљ часа је био да ученици на очигледним примерима уоче својства воде, повезујући ново знање са већ стеченим. Из тих разлога час је одржан у кабинету физике који је опремљен најсавременијим наставним средствима пружајући ученицима могућност да изводе огледе развијајући интересовање и радозналост. Осим знања о води ученици су имали прилику да науче много занимљивих ствари о лабораторији опреми начину извођења огледа и значају и предности које им омогућава настава у кабинету. Ученици су током часа активно учествовали истраживали и изражавали сопствено мишљење поткрепљујући га примерима из сопственог живота. Коришћени су разноврсни извори информација, текст, фотографије, презентација, огледи, сопствено знање и искуство. Наставник у савременој школи је организатор, планер, и сарадник ученику. Иновације и нове идеје дају наставнику прилику да буде креативан у осмишљавању часа, а ученику да активније учествује у наставном процесу.

Кроз примену иновативних модела рада доприноси се успостављању социјалних односа и кооперације, што повољно утиче на стабилност и сигурност ученика као појединца. Час на тај начин постаје динамичнији и занимљивији. Ученици лакше уче када сами истражују откривају кроз експерименте користе претходна знања и повезују га са новим. Часу су присуствовали педагог Ана Матејић, логопед Драгана Младеновић, учитељице Драгана Гајић, Радица Костадиновић, Мирјана Јашић, Јелена Козлина, као и велики број родитеља: Марија Анђелковић, Ивана Крантић, Нађа Келерис, Јелена Апостоловић, Александра Соколовић, Зихра Усмени, Јелена Стошић, Никола Аџић, Ненад Тасић.

Веома смо поносни због присуства великог броја родитеља, јер је наша школа увек отворена за сарадњу са родитељима. Планирамо отворене дане и могућност када родитељи присуствују настави. Цео тим наставника, заједно са директором школе Добрицом Синђелићем, негује сарадњу са родитељима и кроз различите видове подиже ниво квалитета те сарадње.

Љиљана Кнежевић, проф.разредне наставе