У животу човека постоје одлучујући тренуци, значајни догађаји којих ће се увек сећати. Један од таквих догађаја је свакако полазак у школу, којим започиње нова етапа у развоју детета Полазак детета у први разред је озбиљна провера не само детета већ и родитеља, провера да ли су родитељи правилно васпитали дете,да ли су га добро припремили за школу. Полазак у школу за дете може да буде стресан, међутим количина стреса и време потребно да се дете прилагоди новој средини може значајно да се смањи ако родитељи на правилан начин припреме дете.Од тога како буде припремљено за полазак у школу, у великој мери зависи не само успех у првом разреду већ често и у читавом школовању. У жељи да им детепостигне што бољи успех у школи, родитељи су ти који му највише помажу у томе. Дете ће напредовати у школи и лепо ће се осећати у друштву својих вршњака ако се код њега формира позитиван однос према школи, обавезама које га чекају, учитељици, пријатељима…

Како треба припремати дете за полазак у школу?

* Развијати код детета позитивне ставове према школи и учитељици

Никада немојте дете плашити школом нити му претити учитељицом Причајте му о

школи као месту на коме ће много научити, постати паметније, радити занимљиве ствари, стећи нове другове..

Немојте градити слику идеалног учитеља већ слику реалног човека који помаже деци да науче многе занимљиве ствари.

*Дете се мора припремити психички и физички,oдносно да би могло да обавља задатке које му школа поставља дете мора:

да достигне одређени ниво сазнајног, емотивног и социјалног развоја

да има развијене културно хигијенске навике и радне навике

* Развијајте радне навике детета у извршавању школских обавеза

Врло је важно да дете има одређен простор за рад на коме ће моћи у миру да учи и  

пише своје задатке, да га дете доживи као свој простор за рад, да на њему нема много  

садржаја који ће му одвлачити пажњу.

Учење треба да је увек у исто време.

Треба га привикавати да седи док ради                                                              

Треба га научити на рад на папиру

* Научите дете на упоређивање и процењивање

Дете морате упознати да ће га у школи оцењивати и   упоређивати с другом децом

Навикните дете на ситуације процењивања

Упоређујте га повремено са другом децом (да је неко дете веће од њега, неко теже или лакше..) али му при томе покажите да највише волите њега

Не сме да помисли да ће његова успешност утицати на Вашу љубав према њему

* На време и у доброј атмосфери извршите техничке припреме

На време обавестите дете о свим променама које следе: да ће остајати само кући, да ће се само облачити за школу,извршавати хигијенских навике, научите га како ће се кретати улицом

Упознајте га са особама које ће о њему бринути за време Вашег одсуства

На време набавите потребан прибор и одећу за школу (нека дете учествује у куповини,  заједно уписујте име на књиге и свеске).                          

*Увежбајте са дететом пут до школе и натраг

*Научите дете да зна своју адресу,  да зна где му родитељи раде и да зна бројеве телефона родитеља (може да се направи мали адресар са свим важним информацијама).

*Пажљиво планирајте свој годишњи одмор, оставите себи дане које ћете посветити праћењу детета у школу и дочекивању после школе

*Разговарајте о свим дилемама које имате у вези преласка детета из вртића у школу с васпитачем, психологом или педагогом школе

*Ако се бојите да Ваше дете није припремљено за школу разговарајте са васпитачима о томе или са педагошко-психолошком службом школе

*Прошетајте са дететом до школе, покажите му простор у коме ће боравити, ђаке, учионице, школску таблу, клупе и столице за седење  Испричајте свом детету све чега се сећате из свог ‘’ђачког доба’’

*Сазнајте шта се очекује од деце у првом разреду иразговарајте са дететом о разлици између вртића и школе

*Не говорите пред децом негативно о учитељици, наставном програму и сл.

*Негујте и развијајте код детета самопоуздање. Избегавајте критике и казне, јер оне само продубљују осећај несигурности, неуспеха…  Научите дете да се носи са неуспехом, да је оцена релативна и да се може  исправити

*Немојте од детета очекивати превишее могу сва деца бити одликаши). Очекивања треба ускладити са могућностима и емоционалним потребама детета.

*Будите доследни у стварању радних навика. Научите га да само поспреми своје ствари

*Оставите детету времена за игру. Деца знања усвајају икроз игру, која им помаже при схватању односа међу људима, упознавању иприхватању других, као и самог себе.

Како до квалитетног учења?

*Учити је лакше ако дете има самоиницијатив,вољу и поверење у себе ‘’ја то могу, ја то хоћу, ја то желим’’.

*Интерес за учење развија се: постављањем јасног циља учења, проналажењем смисла у учењу и понављањем претходних знања

*Научите дете да користи правило ‘’Шта можеш данас не остављај за сутра    

*Да би дете научило ново, треба да понови старо.Понављање и проверавање наученог развија сигурност у сопствено знање

*Учити треба из више извора, књига, филмова за децу, позоришних представа, животних ситуација…

*Учење треба да буде активно кроз постављање питања пре и после учења, кроз понављање градива…

*Родитељи би требало да преузму улогу ненаметљивог вође у процесу учења свог детета јер ће само тако учење постати задовољство, а не напор за дете и за самог родитеља.

*Будите особа од поверења за своје дете, пружите му родитељску сигурност, покажите спремност да га саслушате и пружите му помоћ у решавању свих тешкоћа.

  1. Уколико до сада нисте ништа посебно радили на припреми свог детета за полазак у школу, немојте се осећати кривим, јер пуно тога се може научити у пар недеља пред полазак у школу. Али никако немојте извршавање тог задатка да остављате за прве дане школе.