Упознавање са предметним наставницама

 

У петак 31.3.2023. године ученици 4/3 одељења из Доње мале имали су прилику да се упознају са предметним наставницама из физике и хемије. Због преласка ученика из четвртог у пети разред и адаптирања на предметну наставу ученици су провели један час у кабинету за хемију и физику у централној згради школе. Наставница хемије Милица Максимовић и наставница физике Златана Ђорђевић су се представиле ученицима и показале им огледе о електрицитету, смешама, струјном колу, супстанцама. Ученици су помно пратили и учествовали као асистенти са наставницама у сваком огледу. Показали су изузетно знање из ових природних наука, јер су и сами споводили огледе, пратили, записивали и уочавали различите промене.

 

Одељењски старешина 4/3,

Ана Синђелић