Вредне руке могу све

Основна школа „Свети Сава“ у Врчину
Вас позива на

ИЗЛОЖБУ
 радова насталих током креативне радионице

В Р Е Д Н Е   Р У К Е   М О Г У   С В Е

13 – 24. јула 2015. године

 

 

Покровитељи:

Град Београд – Секретаријат за спорт и омладину и Градска општина Гроцка

 

Изложба је настала као резултат  стваралачког изражавања младих

кроз еколошке активности,

стварањем предмета нове употребне вредности  

од  материјала за рециклажу.

 

 

Изложбени  хол ОШ „Свети Сава“   у  Врчину, петак   24.   јул  2015.г.

                                  1100 часова            

 

Д О Б Р О    Д О Ш Л И!