Волимо природу – чувајмо природу

Ученици  трећег и четвртог разреда наше школе посетили споменик природе

„ Бојчинска шума “

 

У оквиру едукативног програма „Волимо природу – чувајмо природу“, ученици трећег и четвртог разреда наше школе у пратњи својих учитељица  посетили су споменик природе „Бојчинска шума“. Програм представља низ активности које организују ЈП „Србијашуме“ – ШГ „Београд“ у сарадњи са градским Секретаријатом за заштиту животне средине, а у циљу презентације и популаризације заштићених природних добара Београда. Захваљујући успешној сарадњи и залагању Директора наше школе, господина Добрице Синђелића, успешно су организована два излета за ученике, и то: 21. 10.2021.године за ученике трећег разреда и 22.10.2021.године за ученике четвртог разреда.

Програм је намењен ученицима овог узраста основне школе, и реализује  се кроз низ едукативних пешачких тура, предавања и радионица на тему значаја шумских екосистема и заштите животне средине. Посебне програмске целине укључују теме:

  • Значај шума у очувању животне средине и здравља људи,
  • Биљни свет заштићених природних добара којима управља ШГ „Београд“,
  • Животињски свет заштићених природних добара којима управља ШГ „Београд“ и сложеност односа између биљних и животињских врста,
  • Штетни утицаји човека на шумске екосистеме (и како се можемо борити против њих!),
  • Чудесни свет птица које насељавају заштићена природна добра којима управља ШГ „Београд“,
  • Историја, култура и створене вредности заштићених природних добара којима управља ШГ „Београд“.

Едукативни догађаји су осмишљени тако да деца имају простора за партиципацију и активно учествовање, уз активности са елементима игре које илуструју сложене природне процесе у шумским екосистемима. Пријатно природно окружење и занимљиве игре имају за циљ подстицање радозналости деце за природни свет и важна еколошка питања нашег доба.

Едукативне активности се реализују у природи, у неком од заштићених природних добара под управом ШГ „Београд“: Ми смо овог пута посетили Бојчинску шуму и кроз разноврсне едукативне и забавне садржаје, на очигледним примерима, у природном окружењу, развијали међупредметне компетенције ученика као што су: одговоран однос према околини, одговоран однос према здрављу, комуникацију, естетичку компетенцију, сарадњу, решавање проблема, одговорно учешће у демократском друштву, и наравно, компетенцију за целоживотно учење.

Вратили смо се пуни позитивних утисака које ћемо дуго памтити.

                                                                                                  Љиљана Кнежевић