Извештај са дводневне екскурзије за 6. разред 8. и 9. јун 2022.

 

Извештај са дводневне екскурзије за 6. разред 8. и 9. јун 2022.   

6/1, 18 ученика, одељенски старешина:  Горица Милошевић

6/2, 25 ученика, одељенски старешина :  Данијела Апостоловић

Укупно: 43 ученика

РЕЛАЦИЈА: Врчин-манастир Ковиљ-Зобнатица-Суботица-Палић-зоолошки врт-Врчин

 

ОСТВАРЕНИ СУ СВИ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНИ ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ:

 • Сагледавање и усвајање дела наставног програма, непосредним упознавањем појава и односа у природној и друштвеној средини
 • Подстицање интересовања за нова сазнања
 • Проучавање објеката и феномена у природи
 • Развијање љубави према природи и потребе њене заштите
 • Усвајање знања према културном наслеђу и неговању верске традиције
 • Развијање позитивног односа према националним, културним и естетским вредностима
 • Неговање људске солидарности, хуманизма, другарства и пожртвованости
 • Стицање нових, проширивање и проверавање већ стечених знања

 

САДРЖАЈИ   КОЈИМА  СУ  ПОСТАВЉЕНИ  ЦИЉЕВИ  ЕКСКУРЗИЈЕ ОСТВАРЕНИ СУ  ПО  СЛЕДЕЋЕМ  ПЛАНУ И  ПРОГРАМУ:

 1. ДАН

У 8h испред школе у Врчину ученици шестог разреда кренули су путем преко Новог Сада и стигли на дестинацију манастира Ковиљ. Обилазили су манастир из 13. века, кога је успут основао Свети Сава, после тога су имали малу паузу, па су наставили своје путовање до Зобнатице. Разгледали су расне коње са традицијом дужом од два века, а затим су обишли музеј. Пошли су за  Суботицу и обишли знаменотисти града. Стигли су у хотел „Патриа****“, распаковали се, вечерали и увече су се дружили у дискотеци.

 

    2. ДАН

Други дан су започели са доручком, па су обишли зоолошки врт Палић и  језеро које је познато као веома интересантно и специфично. Вратили су се у хотел на ручак. После ручка обишли центар града Суботицe. Уз успутне краће паузе у Врчин су стигли у 19.30h.

 

ОСТВАРЕНЕ СУ АКТИВНОСТИ  У  ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОМ  РАДУ

( ученика):

 

 • Посматрање и обилазак предвиђених локалитета;
 • Повезују знања са екскурзије са школским градивом

 

НОСИОЦИ  ПРЕДВИЂЕНИХ  САДРЖАЈА  И АКТИВНОСТИ:

 • Одељенске старешине и стручни вођа пута
 • Туристичка агенција „Вања Травел“

                                         Одељењски старешина и вођа пута:

                                            Горица Милошевић