Нови приступи у учењу хемије за ученике седмог разреда

 

Пратећи резултате рада наше школе, посебно ученика седмог разреда, директор наше школе Добрица Синђелић и наставница хемије Милица Максимовић су добром сарадњом са Хемијским факултетом укључили наше ученике у педагошко истраживање. Циљ истраживања је пружање нових искустава, знања и вештина ученицима.

На часовима  хемије је у првој недељи јуна месеца2022.године спроведен педагошки експеримент са ученицима седмог разреда. Одељења 7-1 и 7-2 судобилаинструкцију о асинхроном, групном, онлајн учењу код куће путем наставних филмова. Ученици из одељења 7-3 су на часовима хемије у групама учили о истом наставном садржају путем наставних филмова. Ови нови приступи у настави су примењени за обнављање наставног садржаја из области раствора. Показали су се јако интересантнисвим ученицима. Ефекти примењених приступа ће бити испитани након обраде података добијених од ученика наше и дванаест других школа у Србији.