Извештај са екскурзије ученика V разреда

 

  1. јуна 2022. године реализована је једнодневна екскурзија за ученике петог разреда, путни правац Ресавска пећина-водопадЛисине-Манастир Манасија-Деспотовац.  Садржаји екскурзије подразумевају остваривање наставног и ваннаставног плана и програма и саставни су део Годишњег плана рада Основне школе „Свети Сава“,29. Новембра 15, Врчин за школску 2021/2022. Циљ екскурзије је савлађивање и усвајање дела наставног програма непосредним упознавањем појава и односа у природној и друштвеној средини,упознавање културног наслеђа и привредних достигнућа која су у вези са делатношћу школе.  На екскурзију је ишло 45 ученика петог разреда. Директор школе,Добрица Синђелић,је носилац припреме,организације и извођења плана и програма путовања, а Ранка Ступар,одељењски старешина 5-1 одељења, је била стручни вођа пута,задужена за припремање и извођење програма који се односи на на остваривање постављених образовно-васпитних циљева и задатака и одговарајућих садржаја. Милена Петровић,одељењски старешина 5-2,  је била наставник пратилац. За реализатора екскурзије,на основу приспелих понуда, одабрана је туристичка агенција “Vanja Travel”. Аранжман је обухватао: превоз висококомфорним туристичким аутобусом, ручак у хотелу “ТЛС” у Деспотовцу, услуге стручног водича и локалних водича,боравишну таксу,улазнице за све посете,осигурање ученика и трошкове организације. Цена аранжмана је 4890,00 динара, а плаћање је у три једнаке месечне рате.

Полазак је био у 8:00  испред школе у Врчину,затим се кренуло аутопутем према Деспотовцу до Ресавске пећине . Након обиласка чувене пећине, ученици су имали прилике да виде оближњи водопад Лисине,у чијем прелепом окружењу су имали слободно време за дружење. Путовање је настављено према чувеној српској средњовековној светињи,задужбини деспота Стефана Лазаревића, Манастиру Манасији . После обиласка манастира где су деца упозната са његовим  значајем и историјатом, кренуло се ка Деспотовцугде су  ученици имали организован ручак и дружење на теренима уз разне спортске активности.  Одатле се кренуло назад за Врчин и путовање је завршено у 20 часова доласком испред школе.

 

Ранка Ступар,вођа пута