Пројектна настава „Здрава храна“

Успешно смо завршили прву тему „Здрава храна“ у оквиру Пројектне надставае. Ученици су савладали садржаје везане за храну. Кроз игру, истраживање, посматрање и практичан рад ученици:

-уочавају разноврсност биљака и животиња на основу споњашњег изгледа;

-схватају значај правилне исхране за раст и развој;

-индентификују биљке и животиње из непосредног окружења;

-понашају се одговорно-не угрожавају биљке и животиње у непосредном окружењу;

-разликују природу од производа људског рада на примерима из непосредног окружења;

-препознају и именују делове биљака и животиња;

-повезују резултате учења са уложеним трудом; 

Ево неких фотографија са наших часова:

Skip to content